Därför uppstod misstro till Nato, vf.se

Christer Karphammar

Naturligtvis är jag glad över att Mats Parner i bokflödet har hittat min bok ”DOMARE i laglösa länder” och mycket tacksam för att han tagit sig tiden att recensera den, tillika i positiva ordalag! Jag ger honom helt rätt när han fått intrycket att jag misstror Natos motiv för Kosovo-kriget (eller snarare USA:s motiv). Han önskar att jag konkretiserar mitt resonemang. Jag förklarar min brist med att berättelsen inte var tänkt att bli bok när jag skrev.

När nu berättelsen lett till debatt tar jag tillfället – med uppenbar risk för att bli kraftigt ifrågasatt när jag inte kan bevisa mina påståenden – att berätta lite mera om varför mitt misstroende uppstått.

Under min tid i Kosovo åren 1999 till 2010 fick jag i möten med högre amerikanska officerare vid upprepade tillfällen höra att USA före år 1999 bistått den Kosovoalbanska befrielsearmén UCK med råd och materiel i syfte att Kosovo skulle skiljas från Serbien. Före Natos bombningar av Serbien hade USA via sin spionverksamhet också kartlagt målen för bombningarna. USA:s egentliga mål var att få en ny bas nära Mellanöstern eftersom dess baser i västra Tyskland var under avveckling. Med ett självständigt och lierat Kosovo skulle målet nås. Basen fick namnet Camp Bondsteel och är i dag befäst med cirka 7 000 amerikanska soldater! I basen finns ett fängelse typ Guantanamo och utbildar USA Kosovos militär.

Ett ytterligare litet skäl till mitt misstroende till Nato som sådant och dess funktion är när jag från brittiska officerare fått frågan hur följande situation skulle kunna beivras: Brittiska styrkor patrullerar gränsen mellan Serbien och Kosovo i Presevodalen och träfffar på en UCK-grupp väl utrustad med vapen och sprängämnen. Befolkningen i området består av serber och albaner. UCK vill fördriva serberna från området. Britterna beslutar sig för att avväpna och omhänderta UCK-gruppen. Plötsligt kommer amerikansk trupp till gruppens undsättning. De två Natoländerna står med vapen riktade mot varandra. Britterna viker undan och UCK-männen kan fullfölja sitt uppdrag.

Kort sagt, den starkaste medlemmen i Nato bestämmer när det ”bränner till”! Läs artikel

Se också Mats Björkenfeldts presentation av Christer Karphammars bok tidigare på denna sajten.