The Security Council vs Weapon of Mass Destruction, föreläsning av Hans Blix, 16 november

Second Hilding Eek Memorial Lecture
Stockholm Center for International Law and Justice
has the honour of welcoming you to a lecture by
Hans Blix
on the topic of The Security Council vs Weapon of Mass Destruction
Monday 16 november 17.00 (reception) 18.00 (lecture)
Venue: Reinholdsalen, Juristernas hus Stockholm University (Frescati)

Registration: scilj@juridicum.su.se by 9 November

Ryssland och svensk säkerhetspolitik, Sven Hirdman på ABF 10 november

Ryssland är Sveriges viktigaste grannland, det land med vilket vi haft krig och fred i 800 år. I denna bok – Ryssland och svensk säkerhetspolitik. 50 år i utrikespolitisk tjänst – ger ambassadör Sven Hirdman sin syn på Rysslands utveckling under de senaste decennierna och diskuterar Sveriges förhållande till Ryssland.
Men boken innehåller mer. Från sin tid som statssekreterare i Försvarsdepartementet berättar Sven Hirdman om hur JAS-projektet kom till och om ubåtskränkningarna, och från sin tid som Krigsmaterielinspektör om hur den svenska vapenexport fungerar.
Dessutom behandlar Sven Hirdman den aktuella diskussionen om svensk säkerhetspolitik och frågan om medlemskap i NATO.
I samtal med Carl Tham.
• Tisdag 10 november kl 18 , ABF i Stockholm 2BannerHirdman151006 (1)

Ska NATO kunna stationera kärnvapen i Sverige? Maj Britt Theorin 3 november Barkarby

Träff med Maj Britt Theorin tisdag 3 november kl 18:00

Mötesplats Ikaros
Jaktplan 2, Barkarby CentrumMaj Britt

Ska NATO kunna stationera kärnvapen i Sverige? Om Sveriges riksdag skriver på det s.k. värdlandsavtalet med NATO, blir detta möjligt. Beslut ska fattas under 2016.
Maj Britt Theorin är f d riksdagsledamot och EU-parlamentariker
med freds- och nedrustningsfrågor som specialitet.

Finland och Sverige i samverkan, samtal med Björn von Sydow, Erkki Tuomioja och Gunnar Lassinantti, ABF måndag 30 november kl 16

Samarbetet mellan Finland och Sverige har en särställning inom det nordiska samarbetet genom starka historiska band, svenska minoriteten i Finland och finska minoriteten i Sverige. Finland och Sverige har också gjort likartade säkerhetspolitiska val såsom att vara militärt alliansfria länder och medlemmar i EU. Samarbetet har intensifierats under senare år på en rad områden, inte minst genom ett ökat och avtalat försvarssamarbete mellan länderna. Länderna möter också likartade problem som flyktingkrisen, ekonomiska krisen i Europa som särskilt drabbat Finland hårt och den ökade osäkerheten om Ryssland som utrikespolitisk aktör.

Björn von Sydow, riksdagsman, tidigare talman och försvarsminister

Erkki Tuomioja, riksdagsman, presidieledamot i Nordiska rådet och tidigare utrikesminister

Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Läs om mötet

Diplomatins realiteter: Sven Hirdman om utrikespolitikens oskiljaktiga följeslagare, Utrikespolitiska Institutet 23 oktober

I sin bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” skriver Sven Hirdman om erfarenheter och insikter från sina 50 år i utrikespolitisk tjänst. Hirdman beskriver bland annat hur utrikespolitiken syftar till att lägga fast de utrikespolitiska ramar, medan diplomatins uppgifter är mera jordnära; att försöka lösa de konkreta problem och konflikter som trots allt uppstår. Hur ser samspelet mellan utrikespolitik och diplomati ut hos Sveriges aktörer? Finns goda – eller avskräckande – exempel från omvärlden? Hur når man bäst ett lyckat samspel?

Läs merDiplomatins realiteter: Sven Hirdman om utrikespolitikens oskiljaktiga följeslagare, Utrikespolitiska Institutet 23 oktober

”Behöver Sverige beskydd? Varför Nato-medlemskap är en dålig idé”, Anders Björnsson i Norberg 19 oktober

Öppet samtal med Anders Björnsson

En inbjudan till intresserad allmänhet, en föreläsning och efterföljande samtal på NEED – Coffee Shop vid Norbergs torg den 19:e oktober 2015.

Möt Anders Björnsson, journalist och forskare inom allmännyttigt bostsadsbyggande. Anders Björnsson var med i redaktionen för boken  ”Bevara Alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Han är filosofie hedersdoktor och har i omgångar varit gästprofessor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Han är riddare av Finlands Lejonsorden och ledamot av Nya Sällskapet. Anders är engagerad i värnplikts och säkerhetsfrågor.

Läs mer”Behöver Sverige beskydd? Varför Nato-medlemskap är en dålig idé”, Anders Björnsson i Norberg 19 oktober

En djupare bild av Ryssland och dess politik, Sven Hirdman 8 oktober , biblioteket i Tyresö

En djupare bild av Ryssland och dess politik / Sven Hirdman

Tid: Torsdag 8 oktober
19:00 – 20:30
Lokal/sal: Biblioteket i Tyresö C, Programrum Adress: Östangränd 7, 13540, TYESÖ
Arrangör: ABF Södertörn  
Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman
efn.se

Nato nästa? Videoupptagning av debatterna på Kulturhuset i Stockholm 30 september

Videoupptagningen visar följande debatter:

Relationen till Ryssland:  Sven Hirdman – Linda Nordlund

Nato kontra FN: Pierre Schori – Mike Winnerstig

Nato som feministisk utrikespolitik: Gudrun Schyman – Birgitta Ohlsson

Säkerhetspolitik och kärnvapen: Hans Blix – Karin Enström

Kan vi kriga fram en friare värld? Stina Oscarson – Katarina Tracz

Videoupptagningen finns på videon.  Första debatten kommer ca 50 min in på filmen. Man skall alltså spola fram och förbi förberedelser och inledning för att se Sven Hirdman och Linda Nordlund. Sedan kommer de övriga debatterna i följd.

 

Nato nästa, Kulturhuset i Stockholm onsdag 30 september 18-20 fri entré

 

Sverige natoSäkerhetspolitiken har på kort tid gått från att vara nästintill bortglömt i det offentliga samtalet till att bli en av de absolut hetaste frågorna. Rapporter om utländska ubåtar i Stockholms skärgård, Rysslands agerande på Krimhalvön och IS framfart i mellanöstern har självklart bidragit till att sätta frågorna på agendan igen. Allt detta har även lett till att den gamla debatten om NATO-medlemskap har fått nytt liv.

Allt fler tunga röster höjs för att Sverige ska bli ett Nato-land och opinionsundersökningar pekar på att det nu är fler svenskar som tycker att vi borde gå med än som tycker att vi borde stå utanför. Samtidigt har flera före detta toppdiplomater och samhällsdebattörer som är kritiska mot ett eventuellt medlemskap slagit sig samman i initiativet Natoutredningen.

I fem debattdueller möts nu några av de tyngsta namnen från bägge sidor, i Hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern.

Läs merNato nästa, Kulturhuset i Stockholm onsdag 30 september 18-20 fri entré

Föreningen Nej till Nato bildades i Helsingborg 3 september

Torsdagen den 3 september i Helsingborg bildade 18 personer i Helsingborg föreningen Nej till Nato. Plattformen är Bevara alliansfriheten. Nej till Nato-medlemskap. Nej till Värdlandsavtalet. Inga Nato-övningar på svenskt territorium. I föreningen ingår också medlemmar från Malmö och Hässleholm. En styrelse valdes med Solveig Fagerlund som ordförande, Folke Schimanski som studieorganisatör och Caludia Velasquez som kassör.

På mötet bestämdes att föreningen skall börja med att studera Värdlandsavtalet och planera för kommande verksamhet.

Jan Fredriksson