Tre programkvällar under hösten i Abrahamsbergskyrkan: Rysslands folk är inte våra fiender

Under tre torsdagskvällar ska vi ställa frågan: Hur kan vi skapa större förståelse,
solidaritet och vänskapliga relationer mellan människor i Ryssland och Sverige?

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman

”Folk till folk”!
Torsdag 29 september kl 19
Sven Hirdman
Om rysk kultur, historia, religion och politik
Sven Hirdman, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva är författare till
Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst

Torsdag 27 oktober kl 19
Per-Arne Bodin
Om fromhet och kultur i den kristna traditionen
Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk på Stockholms universitet,
är författare till den nyutkomna boken
Från Bysans till Putin – Historier om Ryssland

 
Torsdag 17 november kl 19
Helena Höij och Lars Ingelstam
Om två studier med kartläggningar av kontakter och
samarbeten mellan Ryssland och Sverige, den ena
studien med fokus på kyrkornas roll.
Olof Kleberg kommenterar och kompletterar
Helena Höij, tidigare riksdagsledamot, ordförande i
Abrahamsbergskyrkans församling
Lars Ingelstam, forskare och författare, professor emeritus
Olof Kleberg, chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, vice ordförande i
det svenska OSSE-nätverket
I samband med dessa kvällar kommer böcker på samma tema att finnas till försäljning.
Välkommen till intressanta samtal!
Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45,
ca 400 m från T-bana Abrahamsberg