Är Finlands sak vår? Mats Bergquist och Yrsa Stenius om Finland och NATO

Mats Bergquist och Yrsa Stenius om Finland och NATO

Onsdag den 25 maj kl 18:30 ABF i Stockholm           ABF logga

I Finland liksom i Sverige pågår debatten om NATO. Den finske utrikesministern utsåg tidigare i år en grupp av fyra oberoende analytiker, två finländare, en fransman och en svensk för att värdera konsekvenserna av ett eventuellt finskt medlemskap i NATO.

Mats Bergquist, fil.dr. tidigare ambassadör i Helsingfors och London och flitig skribent i säkerhetspoliska frågor, blev svensk medlem i gruppen.

Yrsa Stenius är författare och journalist och väl hemmastadd i den finska debatten.

Mötesledare: Carl Tham