Seminarium om svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, riksdagen.se

13.00 onsdag 21 september 2016
Tid: Klockan 13.00-17.20
Plats: AndrakammarsalenFörsvarsutskottet håller ett seminarium på temat svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – visioner för framtiden. Seminariet är ett samarrangemang mellan försvarsutskottet, Folk och Försvar, Hanaholmen- Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Finlandsinstitutet.

Seminariet sänds via webb-tv. Det är endast öppet för inbjudna gäster.

Under seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Vad har de utredningar som gjorts inom området kommit fram till?
  • Vilka är de respektive ländernas politiska visioner när det kommer till försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten?
  • Hur påverkar respektive lands multilaterala ambitioner på området och den bilaterala relationen dem emellan?
  • Vilken relation ska Sverige och Finland ha, bortom fredstida förhållanden? Informationen från riksdagen