Sveriges statsminister Stefan Löfven deltar i Gullranda-diskussioner, presidentti.fi

Säkerheten i Nordeuropa och Finlands och Sveriges försvarssamarbete är huvudteman vid årets Gullranda-diskussioner, där republikens president Sauli Niinistö står värd den 19–20 juni 2016. Sveriges statsminister Stefan Löfven håller tal på söndag kväll. President Niinistö och statsminister Löfven har också ett bilateralt möte före evenemanget.

På måndagen inleds programmet med en diskussion om säkerheten i Östersjöområdet och Nordeuropa. I paneldiskussionen deltar från Finland riksdagsledamot Erkki Tuomioja och ambassadör René Nyberg och från Sverige riksdagsledamot Allan Widman, försvarsutskottets ordförande, och ambassadör Mats Bergqvist. Riksdagsledamot Carl Haglund leder diskussionen.

…På eftermiddagen förs diskussioner i mindre grupper. Teman är integrationen av invandrare, Finlands och Sveriges försvarssamarbete och det arktiska samarbetet. Vid avslutningssessionen sammanfattar ordförandena för arbetsgrupperna de diskussioner som förts i grupperna. Läs om seminariet