NATO Föredrag om Nato med historikern och journalisten Anders Björnsson, 20 april Örnsköldsvik

NATO Föredrag om Nato med historikern och journalisten Anders Björnsson.
Efter föredraget finns det möjligheter till frågor, diskussioner och fika.
Onsd 20 april kl 18.30
Folkets Hus Gnistan i Gullänget

Arrangörer: ABF, SSU, MP, V, FiB/K