Svenska Afghanistaninsatsen Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning, ABF i Stockholm 2 mars kl 19

Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska regeringen med en förfrågan om svensk medverkan i en gemensam militär aktion i Afghanistan som bedömdes hysa al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin som ansågs ansvariga för terrordådet. Svenska regeringen tillstyrkte en begränsad svensk fredsbevarande insats i tid och vad gäller manskap.

Tone Tingsgård, regeringens utredare av Afghanistaninsatsen
Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm