Inriktningen av vårt försvar, seminarium 29 april

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Datum och tid; 29 April 2015 (13:00 – 15:45)

Sveriges säkerhet är nära kopplad till utvecklingen i vår omvärld och den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har aktualiserat behovet av ökad operativ försvarsförmåga. Den 24 april överlämnar regeringen sin försvarspolitiska proposition till riksdagen. Inriktningsbeslutet som ska fattas av riksdagen ska gälla från den 1 januari 2016.

Läs merInriktningen av vårt försvar, seminarium 29 april

Utmaningar inom internationell diplomati och folkrätt i ljuset av Ukrainakrisen, paneldebatt 28 april

UCRA & Uppsala Forum, paneldebatt 28 april kl 16:15-18:00, Museum Gustavianum

Den dramatiska utvecklingen i samband med Ukrainakrisen kräver ställningstaganden som präglas av eftertanke, ansvar och långsiktighet.

Deltagare: Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Inger Österdahl

Rolf Ekéus
Rolf Ekéus
Inger Österdahl
Inger Österdahl
Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman
Jevgenija Gehsbarga, jevgenija.gehsbarga@ucrs.uu.se, för anmälan

 

Nej till Nato – för en självständig svensk utrikespolitik! referat från möte med Pierre Schori den 2 mars

Pierre Schori, tidigare bl.a. kabinettsekreterare och svensk FN-ambassadör, talade i Helsingborg den 2 mars om Nato. Mötet arrangerades av ABF, Enhetsgruppen och Folket i Bild/kulturfront. På mötet deltog omkring 130 personer.

Läs merNej till Nato – för en självständig svensk utrikespolitik! referat från möte med Pierre Schori den 2 mars