Sverige, NATO och vår säkerhetspolitik 6 samtal om fred och säkerhet under våren 2017

1. Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

Talare: Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva och fd statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel,
sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp).
Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus
Tid: måndag, 16 januari, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
2. Kärnvapen och norden
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag?
Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd FN-ambassadör, fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK).
Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).
Tid: måndag, 6 februari, kl 18:00. Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.


3. Ska främmande militära makter öva i bl a Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern?

Talare: Lilian Mikelsson, styrelsemedlem i Same Atnam och renägare, Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och
fd riksdagsledamot, ordf Lisa Lennartsson och styrelseledamot Rune Olsson, Aktion Rädda Vättern, Pelle
Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront
Moderator: Gunnar Lassinantti, ABF
Tid: lördag, 25 februari, kl 10:00-14:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

4. Hur skall Sverige försvaras?

Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer.
Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v), och Anders Björnsson, publicist och historiker.
Moderator: Kent Zetterberg, professor i historia.
Tid: måndag, 13 mars, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

5. Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till NATO?

Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten
av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med NATO?
Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.
Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot (mp).
Tid: tisdag, 28 mars, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41,
Stockholm.

6. Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?
Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska bestämmas av Sveriges Riksdag – i n t e i
Washington, Moskva eller Bryssel.

Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl. a försvarsminister. Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken
”Lagen mot krig”.
Moderator: Göran Eriksson, folkbildare.
Tid: tisdag, 4 april, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41,
Stockholm.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF)
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen.