Nordiska försvarsministrarna träffas i Köpenhamn den 9 november, regeringen.se

Den 9 november träffas de nordiska försvarsministrarna för att diskutera den fortsatta utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco.

Vid mötet kommer försvarsministrarna att underteckna ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, som ska förenkla tillståndshanteringen och öka tillgången till respektive lands luft-, sjö- och landterritorier i fredstid. Avtalet syftar till att utveckla den operativa effekten och kvaliteten hos mark-, luft-, och sjöstridskrafterna.

Vidare kommer säkerhetssituationen i Östersjön, delning av radardata mellan nordiska länder och hjälp till Eastern Africa Standby Force (EASF) att diskuteras. Läs  pressmeddelandet