Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar JEF-avtal i London, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte London den 27–28 juni. Tillsammans med övriga försvarsministrar inom Joint Expeditionary Force (JEF) undertecknade statsrådet ett samarbetsavtal som innebär att JEF når full operativ förmåga. […]

Undertecknandet av samarbetsavtalet innebär att JEF uppnår full operativ förmåga. JEF kan bland annat ställas till förfogande för insatser inom ramen för FN, EU, och Nato. Deltagarländerna beslutar självständigt, från fall till fall, och i enlighet med nationella beslutsprocesser, om deltagande i övningar eller militära insatser. Läs pressmeddelande

Vi har på den här sajten tidigare kommenterat syftet med Jef.