Vi får stormaktsrivalisering rett utenfor vår egen stuedør, dagsavisen.no

Forsvarsforsker Tormod Heier mener Norge har lagt seg på en farlig linje når amerikanske soldater «nærmest inviteres til Norge på permanent basis»

– Vi har blitt så redde for Russland at vi nærmest inviterer amerikanerne inn på permanent basis. Det betyr at alle får mindre sikkerhet, ikke mer, sier Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole.[…]

Nylig ble det klart at regjeringen vil ha enda flere amerikanske soldater på norsk jord. Ordningen med en rotasjonsbasert amerikansk styrke ble innført i fjor, og 330 marinesoldater ble stasjonert på Værnes. Nå er planen å doble antallet og plassere halve styrken i Indre Troms. I tillegg har den amerikanske marinen etablert seg på Andøya med maritime overvåkingsfly. Amerikanerne ønsker også å operere fra Rygge med egne kampfly.

– Den økte amerikanske tilstedeværelsen på norsk jord er et konkret uttrykk for at Norge ikke lenger har et selvstendig nasjonalt forsvar. Vi er ikke i stand til å håndtere selv små nasjonale kriser. Det som nå skjer, viser bare at avhengigheten til USA har økt, sier Heier.

– Det skyldes den kortsiktige forsvarspolitikken som ble gjennomført på 2000-tallet, da Russland fortsatt var en partner og venn. Norge la ned store deler av det nasjonale forsvaret for å frigjøre friske midler til ekspedisjonsstyrker som skulle operere over lang tid utenfor landets grenser. […]

– Sammen med de andre landene i Norden, var Norge en buffer og brubygger mellom øst og vest. Nå søker vi i stedet sikkerhet i et hardere og mer uforsonlig nullsumspill som i liten grad tar hensyn til russiske sikkerhetsinteresser. Vi får en helt ny geopolitisk situasjon fordi USA får et stadig sterkere militært fotfeste. Norge er ikke lenger en fredelig flanke, men en strategisk front i forsvaret av så vel USA og Europa, fordi vi ligger ved siden av den russiske nordflåten på Kola.[…]

Han mener regjeringens uttalelser om at det handler om trening og øvelse, faller på sin egen urimelighet og undergraver folks tillit til politikerne.

– Alle ser at dette handler om en bredere amerikansk strategi om å holde russerne ute av Europa. Og her er norske landområder viktig. Man trenger ikke en doktorgrad i statsvitenskap for å skjønne det. Läs artikel