Nato-øvelse i nord: Bygger opp kompetanse som har forvitret siden den kalde krigen, nrk.no

I dag startet Nato-øvelsen Dynamic Mongoose. Ti Nato-land er med på øvelsen som foregår utenfor kysten av Sør-Troms og nordre Nordland.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Tormod Heier sier øvingsaktiviteten på begge sider viser at nordområdene er blitt viktigere, men understreker at det økte fokuset i nord, ikke betyr et mer aggressivt Russland i våre nærområder.

– Russland er både økonomisk og militært liten i forhold til USA, Nato og Vest-Europa. Det er ingenting som tilsier at Russland ønsker å starte noen større konflikt. Dette er en ren øving for å bygge opp igjen en kompetanse som har vært sterkt nedadgående de siste 20 årene, sier han.[…]

– USA og Nato-landene bruker 12 ganger så mye på forsvar som det Russland gjør. Selv om Russland har en militær overlegenhet rett utenfor Norges grenser eller ved de baltiske statene i Østersjøen, er de underlegne når amerikanerne kommer på banen, sier Heier. Läs artikel