Sverige i Irak – del av USA:s krig i Syrien

Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige deltar med militär styrka i Irak sedan 2015. Styrkan är en del av den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve.

För svenska allmänheten beskrivs insatsen i Irak som en isolerad operation där Sverige enligt egen agenda utbildar irakisk militär att bekämpa Isil. Vi har på den här sajten tidigare kommenterat det svenska militära deltagandet i Irak. Men Sveriges militära bidrag är ingen isolerad del. Operation Inherent Resolve har ett mycket vidare uppdrag än vad svenska regeringen velat erkänna.

Koalitionen verkar inte bara i Irak utan genomför också interventioner i Syrien i strid med folkrätten.

Fram till slutet av år 2017 hade koalitionen genomfört mer än 13.000 flygattacker i Irak och mer än 11.000 attacker i Syrien.

USA har inte nått framgång i Syrien med sina flygattacker och inte heller med att underhålla olika rebellgrupper som strider mot den syriska regeringen.

Den 24 juni i år meddelade USA att man inte kommer att fortsätta stödja rebellerna i södra Syrien. I norra Syrien har dock USA fortsatt sin militära närvaro. Först stödde man de kurdiska miliserna i området mot Turkiet, för att sedan göra upp med Turkiet och kasta ut kurderna från Arbil och nu senast Manbij.

Vart USA syftar med sin fortsatta militära insats i Syrien är oklart. Man offrar på vanligt stormaktsvis sina mindre betydelsefulla bundsförvanter och gör upp med parter som har större vikt för USA, som i det här fallet Turkiet.

Risken finns att områden i norra Syrien på något sätt bryts ut och att landet delas. Samtidigt finns risken för en stormaktskonflikt i området mellan USA och Ryssland.

Svenska regeringen och försvarsmakten har från början framfört vilseledande besked om den folkrättsliga grunden för koalitionen. Redan i november 2014, då Sverige började diskussionerna om att delta i koalitionen, påstod Försvarsmakten att ”[d]en legala grunden för operationen i Irak är FN-stadgans artikel 51 om självförsvar, individuellt eller kollektivt”. (FMS 2014-10340:1)

Påståendet om att rätten till självförsvar skulle gälla är fel.

Iraks regering skickade i brev till FN:s generalsekreterare 2014 en begäran om stöd för att bekämpa Isil. Ingen hänvisning gjordes där till självförsvar enligt artikel 51, utan Iraks regering angav hotet från internationella terroristorganisationer.

Hänvisningen till självförsvar enligt artikel 51 kommer från ett annat håll. Det var USA som påstod att man hade rätt att gå in i Syrien utifrån rätten till självförsvar.

Är det då så avgörande hur koalitionen Operation Inherent Resolve motiverar sitt krig i Irak och Syrien?

Ja, ser man närmare på hur USA utvecklar sin syn på frågan förstår man vilka konsekvenserna av en sådan doktrin kan bli för framtiden.

I ett brev till Säkerhetsrådet samma dag som flygattackerna mot mål i Syrien startade den 23 september 2014 skriver USA att man agerar enligt rätten till självförsvar som anges i artikel 51 i FN-stadgan med hänvisning till att terrorister med baser i Syrien attackerar Irak. Då Syrien enligt USA inte är kapabelt till eller är ovilligt (unable or unwilling) att självt bekämpa terroristerna menar USA att man har rätten att intervenera militärt i Syrien mot terroristerna.

Uppfattningen saknar stöd i folkrätten och har inte accepterats som någon ny tolkning av artikel 51 av majoriteten av FN:s medlemsstater .

Vi kan lätt föreställa oss vad konsekvenserna skulle bli av en sådan utvidgning av självförsvarsrätten. Vilka stater som helst skulle kunna hävda att en annan stat inte gör tillräckligt mot terrorister eller rebeller som hotar andra stater och med det som grund börja intervenera militärt.

Svenska regeringen utelämnade klokt nog hänvisningar till utvidgad självförsvarsrätt, då den förelade riksdagen propositionen om att delta med svensk trupp i Irak i slutet av 2014. I brist på mandat från FN:s säkerhetsråd hävdade regeringen att den folkrättsliga grunden var en inbjudan från Iraks regering (en inte helt solklar folkrättslig grund då regeringen i Bagdad vid den tidpunkten saknade kontroll över betydande delar av territoriet). Endast i förbigående nämndes att koalitionen, som Sverige stod i begrepp att gå in i, också hade som mål att intervenera militärt i Syrien.

Att Syrien skulle bli en del av koalitionens operationer stod dock helt klart för regeringen och Försvarsmakten redan på hösten 2014. Försvarsmakten refererar till att koalitionen skall ”träna moderata rebellgrupper i Syrien för att under våren möjliggöra en motoffensiv” (FM 2014–10340:1).

Koalitionens interventioner i Syrien är folkrättsbrott. Syriens regering har inte gett tillstånd till koalitionens militära operationer och stämplar dem som brott mot Syriens territoriella integritet.

Svenska regeringen håller tyst om att vi deltar i en koalition som begår folkrättsbrott. Men vad svenska företrädare inte vill säga på hemmaplan kan man uttrycka för andra stater. På koalitionens hemsida återges ett uttalande från utrikesminister Margot Wallström där hon utan reservationer ställer upp på koalitionens militära operationer också i Syrien:

“Sweden’s commitment to the Global Coalition is broad and long-term. With other Coalition partners we aim to pursue a path to long-term stability in Iraq and Syria through a multifaceted contribution including extensive political, military and development support.”

Koalitionen kommenterar Wallström:

“As a partner committed to finding lasting and sustainable solutions to the crises in Iraq and Syria, Sweden’s contribution is broad and multi-faceted. Sweden is one of the major bilateral donors to the region and, since August 2015, has participated in the military training mission in northern Iraq.

Sweden contributes to Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, the multinational coalition dedicated to militarily defeating the so-called Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq and Syria as follows.”

Inget land som deltar i koalitionen kan svära sig fritt från vissa militära operationer och bara säga att man håller sig till sitt. Inte för inte har Operation Inherent Resolve sin samlade slogan: ”One Mission – Many Nations”.

Det är nu hög tid att Sverige avslutar sitt deltagande i Operation Inherent Resolve och tar hem sin militära styrka från Irak. Fortsatt deltagande innebär att vi bidrar till att underminera både folkrätten och alliansfriheten.