Kan sajten fortsätta om vad regeringen verkar ha godkänt i EU:s ministerråd blir lag?

Vi länkar nedan till en artikel i Svenska Dagbladet om förslag till ny upphovsrättslagstiftning.

Artikel i Svenska Dagbladet:

Vi kommer att rösta nej när Europaparlamentet tar ställning till förslaget om ny upphovsrättslagstiftning i början av juli. Förslaget behöver ändras för att inte lägga krokben för digital innovation och fri och tillgänglig information och kultur på internet, skriver Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna.

Det låter på vissa debattörer som att EU nu avskaffar friheten på internet. Det är ytterligare en i raden av överdrifter och felaktigheter som sprids om den nya upphovsrättslagstiftning som behandlas i Europaparlamentet. Det förtar dock inte det faktum att förslaget som det ser ut nu är för oss oacceptabelt och behöver ändras för att inte lägga krokben för digital innovation och fri och tillgänglig information och kultur på internet. Därför röstar vi nej när Europaparlamentet tar ställning till utskottets förslag i början av juli. Läs artikel

Ytterligare en kommentar till det nya förslaget, ”5 budskap från den första viktiga omröstningen gällande upphovsrättsreform i Europaparlamentet”, finns att läsa här