Olyckorna Bildt, Björck och Borg. Hans Lindblad , essay i Magasinet Neo

Svenskt försvar över generationer är kanske mest intressant att studera som tragiskt åskådningsexempel på hur vanskött den offentliga sektorn kan vara. Trögheter, suboptimeringar, revirpinkande, dogmer och inkompetens i en hemsk röra. Det har i olika skeden funnits bra bitar inom försvaret – system och funktioner som beundrats internationellt. Samtidigt har helheten varit bedrövlig mätt i effekt per insatt miljon skattepengar. Läs essayn

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/olyckorna-bildt-bjorck-och-borg-hans-lindblad-essay-i-magasinet-neo/
RSS

Svenskt medlemskap i Nato bör undvikas, Stina Oscarson och Pierre Schori i Expressen

I morgon, den 28 januari, lägger den oberoende fram sitt betänkande med ett klart avståndstagande till ett svenskt medlemskap i militäralliansen.Bakgrunden till utredningen är följande.Under intryck av konflikten i Ukraina och Rysslands annektering av Krim har resursstarka krafter, inklusive de borgerliga allianspartierna, krävt att vårt land borde ansluta sig till Nato.Regeringen har tydligt sagt nej till medlemskap, men samtidigt har Sverige genom en rad beslut och samarbeten inom försvarssektorn under de senaste tjugo åren förts allt närmare denna militärallians: vi förtecknar i utredningen ett 20-tal sådana beslut.Närmandet till Nato, ”de små stegens politik”, har till stor del skett utan allmän debatt och under en tid då en folklig och politisk opinion varit negativ till ett svenskt Nato-medlemskap. Varje steg kan synas logiskt utifrån det närmast föregående, men vi finner det anmärkningsvärt att det inte sedan detta närmande påbörjades gjorts en säkerhetspolitisk analys av konsekvenserna.Detta, tillsammans med en rätt ensidig mediabevakning av det svenska försvaret och vårt säkerhetsläge, har skapat stor osäkerhet och många frågetecken bland människor runtom i landet. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svenskt-medlemskap-i-nato-bor-undvikas-stina-oscarson-och-pierre-schori-i-expressen/
RSS

Värdlandsavtalet, anförande vid möte på ABF-huset i Stockholm den 27 januari. Lars-Gunnar Liljestrand

Videoupptagning av anförandena.

Det värdlandsavtal som nu diskuteras måste ses i sitt sammanhang, som ett led i ett mer än tjugoårigt närmande av Sverige till Nato.

Steg för steg närmare Nato

 Sedan murens fall har Sverige och Nato samarbetat inom det militära området på flera sätt.

År 1994 gick Sverige med i Partnerskap för Fred och har sedan deltagit i en rad militära samarbeten, som stora Nato-ledda övningar: deltagande i Natos Response Force; deltagande i Nato-ledda interventioner i Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Libyen; i december 2015 gav regeringen Nato tillstånd till att under en sexmånadersperiod flyga över svenskt territorium med spanings- och övervakningsplan av typ AWAC; ett förslag till lagändring har lagts fram som skall ge regeringen rätt att sända en styrka utomlands för övning ”inom ramen för internationellt samarbete”: regeringen anger behovet av en lagändring vara intresset av att delta i ”främst Nato-övningar som inte är fredsfrämjande till sitt syfte eller övningsupplägg utan avser operationer enligt artikel 5 i Natos stadga, dvs. stadgandet om ömsesidigt självförsvar”.

Värdlandsavtalet är ytterligare ett av många steg som svenska regeringar har tagit mot ett närmande till Nato. Avtalet syftar enligt regeringen till att säkerställa att Sverige som värdland kan lämna ett effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, kriser eller militära operationer i Sverige och i vårt närområde.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vardlandsavtalet-anforande-vid-mote-pa-abf-huset-i-stockholm-den-27-januari-lars-gunnar-liljestrand/
RSS

Iranavtalet – ett diplomatiskt ljus i mörkret, Petter Danckwardt, Mänsklig Säkerhet 26 januari

Iranavtalet är en överenskommelse mellan Iran å ena sidan och USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och EU å andra sidan. Hur kom det till stånd? Vad får det för implikationer? Och kan det verkligen – som New York Times nyligen påstod – ”göra världen till en säkrare plats”? Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett seminarium på Stockholms universitet, där en av talarna var Said Mahmoudi, professor i folkrätt och före detta iransk diplomat med goda kontakter i sitt forna hemland.

Seminariet lyckades tajma nyheten att Iran uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet. Landets relationer med omvärlden kan därför komma att så småningom normaliseras – efter flera decennier som pariastat. Iran kommer bland annat kunna lösa ut drygt 100 miljarder dollar i frysta tillgångar – 30 miljarder i en första veva – och få tillgång till finansiella verktyg.

Successivt kommer samtliga nukleär-relaterade sanktioner försvinna. Men alla är inte glada – såväl Israel (Irans ärkefiende) som Saudiarabien (Irans ärkerival) är fientligt inställda mot avtalet, liksom tongivande krafter bland republikanerna i USA. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/iranavtalet-ett-diplomatiskt-ljus-i-morkret-petter-danckwardt-mansklig-sakerhet-26-januari/
RSS

Finland medlem av Nordiska rådet 60 år – vad kan vi lära oss av historien? Erkki Tuomioja

Den nordiska gemenskapen har en lång historia, men vi glömmer ofta att den inte alltid har präglats av fred och vänskap, utan också av våldsamma konflikter och blodiga krig. Det finns ingen anledning att förringa eller förbigå dem.

Vi drar alla nytta av att öppet möta de mindre behagliga episoderna i vår historia. Också för att visa att de inte utgör några hinder för Nordens äkta och resultatbringande samverkan och samförstånd i Norden i dag.

När Finland vann sin självständighet 1917 var det ingalunda klart att vi ville orientera oss mot det nordiska samarbetet. Ryssland ansågs utgöra ett ständigt hot och den vita sidan hade efter inbördeskriget sökt Tysklands skydd och de facto gjort oss till vasaller till det sydliga kejsarriket med en tysk prins som kung, som dock inte hann bestiga tronen före det tyska imperiets sammanbrott.

För en kort period sökte vi Storbritanniens skydd som följdes av en satsning på randstatspolitik. Efter att dessa alternativ hade prövats och förkastats blev det dags att definiera Finlands politik som neutralitetspolitik. Det ledde inte omedelbart till en nordisk orientering. Finlands relationer till Sverige belastades ännu av Ålandsfrågan, och språkstriden i landet påverkade också relationerna till de övriga nordiska länderna. De högerradikala studenterna gjorde dessutom anspråk på Finnmark, vilket oroade norrmännen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/finland-medlem-av-nordiska-radet-60-ar-vad-kan-vi-lara-oss-av-historien-erkki-tuomioja/
RSS

Utrikesminister Soini: Vi behöver en långtidsvision för relationerna till Ryssland, pressmeddelande från finska utrikesministeriet

Ryssland är en viktig granne för Finland och det är Finlands konsekventa linje att bygga upp samarbetet med Ryssland. Det gynnar båda parter, betonade utrikesminister Timo Soini i sitt tal i under en utrikespolitisk kväll på Suomalainen klubi (Finska klubben) den 20 januari 2016.

Gränsbevakningen är ett viktigt område inom samarbetet med Ryssland. ”Det är klart att vi inte vill ha en ny okontrollerad migrationsström in i Schengenområdet över vår östgräns”, framhöll Soini. Vi behöver en långtidsvision för Rysslandsrelationerna som hjälper oss att hålla rätt kurs under svårare tider. Det ingår i Finlands vision att upprätthålla fungerande bilaterala relationer och att stödja Ryssland i att närma sig globala och europeiska strukturer. Att Ryssland isoleras ligger vare sig i Europas eller Rysslands intresse.Läs pressmeddelandet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-soini-vi-behover-en-langtidsvision-for-relationerna-till-ryssland-pressmeddelande-fran-finska-utrikesministeriet/
RSS

SD om försvaret och militärt samarbete med Finland, SD-Kuriren

Följande debattartikel publicerades i finska Hufvudstadsbladet under måndagen, men kan tyvärr bara läsas av tidningens prenumeranter. Därför publicerar SD-Kuriren den i sin helhet.

Sverigedemokraterna har under en lång tid tagit hänsyn till och påpekat de uppenbara indikationerna avseende det försämrade omvärldsläget. Under föregående mandatperiod var vi det enda partiet som prioriterade en upprustning av vår försvarsförmåga. Detta uppmärksammade även dåvarande statsminister, som i en partiledardebatt den 16 januari 2013 sade: ”Det kanske förvånar att det inte finns några stora anslagsökningsförslag från något annat parti än Sverigedemokraterna.” Inte förrän krisen i Ukraina var ett faktum och Rysslands provokativa kränkningar av vårt territorium vaknade andra partier och började tala om vikten av försvarsförmåga.

Sverigedemokraterna kommer även fortsättningsvis bedriva en välbalanserad och framsynt försvars- och säkerhetspolitik, vilket bland annat innefattar en kommande motion avseende en försvarsallians med Finland. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sd-om-forsvaret-och-militart-samarbete-med-finland-sd-kuriren/
RSS

Om medborgarsamhället – 8 satser, Anders Björnsson

Medborgarsamhället bygger på tvång. Du måste uppge var du bor, du måste betala skatt. Du måste gå i skolan och du måste ta hand om dina barn; om du inte gör det senare, kommer någon annan att göra det. Du måste numera också kunna legitimera dig: annars får du inte utöva din rösträtt (rätt eller fel). Du måste betala dina räkningar, annars kommer inkasso och kronofogde. Du måste också avstå från att göra en massa saker som du eventuellt hade haft lust med, till exempel mörda, stjäla, tända eld på hus. Du får inte förtala. Du får inte hiv-smitta din nästa.

Medborgarsamhället är ett förbudssamhälle. Också i trafiken gäller förbud. Och förbuden, pålagorna gäller lika för alla, för att var och en ska kunna utveckla sin särart, utan att någon går före och ingriper till sin fördel och till din och andras nackdel. Man kan inte bara låta vissa människor betala skatt – då får vi ett frälse, då lever vi i en annan typ av samhälle, ett privilegiesamhälle. Man har inte rätt att sälja sina barn på auktion, även om detta skulle gagna hushållskassan. I medborgarsamhället måste det allmänna gå före det enskilda.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/om-medborgarsamhallet-8-satser-anders-bjornsson/
RSS

Skulle Gustav III ha svikit Finland 1783? Anders Persson

Efter förlusten i Stora nordiska kriget (1700–1721) fortsatte ledande krafter inom den politiska eliten i Sverige att förespråka en aktivistisk utrikespolitik. Mössorna under den store statsmannen Arvid Horn var mera realistiska och ville inte ha en ny konfrontation med Ryssland. När hattarna kom till makten startade de strax ett nytt, för Sverige förödande krig mot detta land (1741–1743).

Det var under detta krig som idéer om att skilja Finland från Sverige lanserades av kejsarinnan Elisabeth för att splittra motståndaren. De gavs under Gustav III tid ökad spridning av finländska separatister. Men hade denna politik också gehör i Stockholm, hos kungen själv? Var Gustav III beredd att offra Finland mot att få fria händer att erövra Norge? Meteorologen och amatörhistorikern Anders Persson diskuterar här en tvistefråga i historieskrivningen.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/skulle-gustav-iii-ha-svikit-finland-1783-anders-persson/
RSS

Återbesök i värnpliktsfrågan, Wisemans blogg

Sedan DN/Ipsos redovisade sin opinionsundersökning om försvaret, i vilken 72 % av de tillfrågade var för ett återinförande av värnplikten, har debatten om värnplikt rasat stark på sociala medier. Av den anledningen väljer jag nu att göra ett återbesök i värnpliktsfrågan som jag genom åren debatterat livligt här på bloggen (totalt 60 inlägg)

Värnplikten lades vilande i fredstid efter ett beslut av Riksdagen sommaren 2010, där det bestämdes att Försvarsmaktens framtida personalförsörjning samtidigt skulle utgöras av anställda soldater – och att värnplikten skulle omfatta bägge könen om den återupptogs.

Det övergripande syftet med reformen var att kunna skicka hela försvarsmaktsorganisationen på internationella insatser även i fredstid, eftersom lagen inte medgav att värnpliktiga användes för detta i fredstid. Något problem att rekrytera frivilliga till internationella insatser hade dock Försvarsmakten aldrig med det gamla systemet. Läs blogginlägget

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/aterbesok-i-varnpliktsfragan-wisemans-blogg/
RSS

Domare under ockupation, Mats Björkenfeldt

Vid en omläsning av den danske författaren Hans Scherfigs (född den 8 april 1905 i Köpenhamn, död den 28 januari 1979) mästerverk Frydenholm (1962; översättning av Nils A. Bengtsson. Alba 1978) uppkommer en del frågor.

Boken handlar om den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget. I boken skildrar Scherfig hur polisen blir brottslig, hur försvarsmakten hjälper ockupanterna och regeringen går nazisterna till mötes. Att även Danmarks högsta domstol böjde sig för ockupanterna skildras på ett klargörande sätt:

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/domare-under-ockupation-mats-bjorkenfeldt/
RSS

Sverige bör undvika Nato, Robert Sundberg i Dala-Demokraten

Sverige bör undvika ett Natomedlemskap. Sverige måste förlita sig på sig själv för försvar av enbart det egna landet. Söndag 17/1 hade Aftonbladet på kulturplats en artikel med kritik mot Nato, av kulturchefen Åsa Linderborg. Jag tyckte det var en bra och befogad kritik. Detta med tanke på att nio av tio ledarsidor är för svensk Natoanslutning och att Sälenkonferensen Folk och Försvar tenderar att urarta i inbördes Natobeundran hos deltagarna.

Linderborg hade stuckit ut hakan, rört om i myrstacken och getingboet, för Natopropagandisterna gick i spinn. Linderborgs text granskades i detalj. Det mesta hon skrivit sades vara felaktigt. Att vänsterprofilerade Linderborgs Natokunskaper var begränsade, felaktiga eller förvillande i Putinryska desinformationsledband stod på och mellan kritikernas rader.Att vara emot svensk Natoanslutning utmålades i samma anda som något suspekt som marginella, orealistiska och i ämnet oinsatta vänsterpersoner ägnade sig åt, trots att de flesta svenskar är emot Natomedlemskap.

Jag är emot Natoanslutning. Åsikten är grundad på kunskap och avvägningar. Man kan ange en rad argument. Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-bor-undvika-nato-robert-sundberg-i-dala-demokraten/
RSS