Låt inte Nato reta Ryssland i svenskt luftrum, Daniel Suhonen

I dag inleds den massiva militära flygövningen över Norrbotten och Västerbotten under ledning av Nato.Daniel Suhonen varnar för att låta Sverige bli spelplats för andra länders krigsmakter. Läs artikel.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/lat-inte-nato-reta-ryssland-i-svenskt-luftrum-daniel-suhonen/
RSS

Svenskt och tyskt, en kortessay av Anders Björnsson

Sommaren 2014, när jag översatte Theodor Fontanes sista roman Der Stechlin (1898) till svenska, slogs jag av berättelsens många referenser till händelser och personer ur den svenska historien. Det är inte konstigt. Där Stechlin utspelar sig, i Berlin och landsbygden norr därom, kärnområdet i Mark Brandenburg, hade trupper ur den svenska krigsmakten marscherat fram och tillbaka genom seklerna. Grannskapet, Vorpommern, hade till och med varit en svensk besittning under en längre tid (fastän ingen skulle ha kommit på tanken att kalla svenskarnas närvaro där för ”ockupation”).

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svenskt-och-tyskt-en-kortessay-av-anders-bjornsson/
RSS

EU-toppmötet i Riga stängde inga dörrar österut, finska Yle 22 maj

Arbetet med att få ihop en slutdeklaration som alla kunde godkänna tog tid och krävde fingertoppskänsla för formuleringar. Efter några nervösa telefonsamtal i sista stund kunde EU-länderna och Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland komma överens och toppmötet om det östra partnerskapet kunde avslutas utan sura miner. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/eu-toppmotet-i-riga-stangde-inga-dorrar-osterut-finska-yle-22-maj/
RSS

Frågor och svar om alliansfriheten, Sven Hirdman på ABF 19 maj

Efter anförandet på ABF-mötet den 19 maj svarade Sven Hirdman på frågor från publiken om den svenska alliansfriheten. Se videoupptagningen.

Sven Hirdmans anförande  kan läsas på inlägget den 21 maj på denna hemsida. (se längre ned på hemsidan)

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/fragor-och-svar-om-alliansfriheten-sven-hirdman-pa-abf-19-maj/
RSS

Plikt att försvara Sveriges territorium och medborgare, Jan Wickbom

Jag påstår att 1990-talets svenska säkerhets- och försvarspolitik var rent kriminell och att vi det därpå följande decenniet uppförde oss infantilt (jag tänker på mina barnbarn, sittande på golvet i barnkammaren, skrikande för att de inte har några leksaker och att de därför nödvändigtvis vill iväg till dagis för att busa). Då konstaterar jag att vi deltagit i en destruktion av Sveriges försvar, som varit både kriminell och barnslig. Men de då agerande behöver fördenskull varken vara förbrytare eller dumma. Tvärt om kan de ha varit pålästa idealister. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/plikt-att-forsvara-sveriges-territorium-och-medborgare-jan-wickbom/
RSS

Ett eget eller någon annans försvar, Jan Bergsten i NSD 23 maj

Det fanns en gång ett folkförsvar i det alliansfria landet. Alla män skulle delta i försvaret, men det var ett försvar av det egna landet och någon gång också en frivillig insats inom Förenta nationerna, FN.Det var 1960-tal och 1970-tal i det alliansfria landet och vi kunde se på tv och läsa i tidningarna om krig i världen utanför vårt alliansfria land. Vi läste om Vietnamkriget och hur de stora amerikanska flygplanen med beteckningen B-52 fällde bombmattor över Vietnam, vi såg brännskadade barn som flydde undan angripares napalmbomber och hur en polischef inför tv-kamerorna avrättade en motståndare mitt på en gata i Saigon. Läs artikel.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ett-eget-eller-nagon-annans-forsvar-jan-bergsten-i-nsd-23-maj/
RSS

Statsminister Stefan Löfvén om ryskt flyg i Östersjön

Stefan Löfvén intervjuas i Aftonbladet 22 maj om ryska bombflygplan som närmade sig svenskt territorium. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/statsminister-stefan-lofven-om-ryskt-flyg-i-ostersjon/
RSS

Hultqvist vill samarbeta med USA, Sveriges Radio

Intervju med försvarsminister Peter Hultqvist i Sveriges Radio. Lyssna på intervjun.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hultqvist-vill-samarbeta-med-usa-sveriges-radio/
RSS

Sverige och Nato, Sven Hirdman

Ambassadör Sven Hirdman talade tisdagen 19 maj på ABF-huset i Stockholm om Sverige och förhållandet till Nato. Vi återger hans anförande här:

Sammanfattning

  • Sveriges säkerhetspolitik går ut på att hålla Sverige utanför krig och till mottet av vår förmåga bidra till fred och avspänning i vår omvärld. Ett stormaktsanfall på Sverige vore en fullständig katastrof.
  • Ett isolerat ryskt anfall på Sverige är helt osannolikt. Sverige har inte ett sådant strategiskt intresse för Ryssland. Ryssland vill överhuvudtaget inte ha ett krig med EU och Nato.
  • Ett svenskt medlemskap i Nato ökar därför inte Sveriges säkerhet utan leder i stället till ökad spänning i vårt område.
  • Den svenska säkerhetspolitiken bör prioritera att bidra till avspänning mellan stormaktsblocken.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-och-nato-sven-hirdman/
RSS

Krig inget man bara kan vifta bort, Jan Fredriksson. Kommentar av Anders Björnsson: En fråga om vilja

Den 8-9 maj firades segern över nazityskland. Ett krig som resulterade i en enorm förstörelse och 50-60 miljoner människors miste livet. Borde vi inte ha lärt oss att frukta kriget. Uppenbarligen inte ty på nytt hörs krigstrummorna ljuda allt högre i Europa. Både Nato och Ryssland skramlar med vapnen. Den firade författaren och nobelpristagaren Günter Grass säger i en intervju i El País att han fruktar att vi sömngångaraktigt är på väg in i ett storkrig med skärningspunkten i Mellanöstern och Ukraina. I en ledarartikel i Helsingborgs Dagblad den 9 maj ansluter sig Heidi Avellan till denna syn men hon skriver på ett obekymrat sätt ”fira freden, räkna med krig”.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/krig-inget-man-bara-kan-vifta-bort-jan-fredriksson-kommentar-av-anders-bjornsson-en-fraga-om-vilja/
RSS

Debatt om FN-stadgans våldsförbud och Svenska FN-förbundet

GABELIC VILL GÅ RUNT VÅLDSFÖRBUDET, Lars-Gunnar Liljestrand

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic bemöter den 22 april min kritik av förbundets tolkning av FN-stadgan och hävdar att han visst värnar om den men säger samtidigt att den måste förändras. Han skriver om regeringar och ledare inte kan eller vill ta sitt ansvar övergår det till världssamfundet som skall agera i enlighet med just FN-stadgans åtgärdstrappa.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/debatt-om-fn-stadgans-valdsforbud-och-svenska-fn-forbundet/
RSS

Minnesord över Lennart Bodström

Ur minnesordet:

”När Olof Palme presenterade Lennart Bodström som utrikesminister gjorde han det med orden: Han är en person med fasta principer, goda nerver och som kan stå pall i blåsväder .

Dessa egenskaper fick han god användning för som utrikesminister. Han stod starkt upp för Sveriges alliansfrihet. Han hävdade att vi alltid måste handla så att tvivel om vårt lands avsikter aldrig kunde uppstå liksom att vi aldrig fick ställa kraven på bevisning lägre vid undervattenskränkningar än vid andra former av kränkningar. Han arbetade målmedvetet för att söka förverkliga idén om Norden som en kärnvapenfri zon.” Läs minnesordet.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/minnesord-over-lennart-bodstrom/
RSS