Försvarsberedningens rapport 2014

Försvarsberedningens rapport 2014: Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Hämta som PDF: Forsvarsberedningens-rapport-2014

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsberedningens-rapport-2014/
RSS

Peter Hultqvist om Värdlandsavtalet

Försvarsminister Peter Hultqvist intervjuades den 10 januari 2015 i Sveriges Radio om Värdlandsavtalet. Hämta en utskrift av intervjun i PDF: Forsvarsministern-i-Ekointervju-om-vardlandsavtalet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-om-vardlandsavtalet/
RSS

Finske utrikesministern Erkki Tuomiojas tal vid Säkerhetspolitiska Rikskonferensen i Sälen 2015

Finske utrikesministern Erkki Tuomiojas tal vid Säkerhetspolitiska Rikskonferensen i Sälen 2015.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/finske-utrikesministern-erkki-tuomiojas-tal-vid-sakerhetspolitiska-rikskonferensen-i-salen-2015/
RSS

Professor Ulf Bjereld skriver om Svensk Nato-opinion i förändring

Professor Ulf Bjereld skriver om Svensk Nato-opinion i förändring i volymen Mittfåra och marginal (red Henrik Oscarsson & Annika Bergström), Göteborgs universitet, 2014.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/professor-ulf-bjereld-skriver-om-svensk-nato-opinion-i-forandring/
RSS

Nato vänder blicken mot Östersjöregionen

Anna Wieslander, stf direktör på Utrikespolitiska Institutet, skriver på institutets blogg under rubriken Nato vänder blicken mot Östersjöregionen.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nato-vander-blicken-mot-ostersjoregionen/
RSS

Fredspolitik och försvarspolitik

Hans Blix kapitel i boken Bevara alliansfriheten – Nej till NATO-medlemskap! Hämta som PDF: Hans-Blix-om-fredspolitik-och-forsvarspolitik

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/fredspolitik-och-forsvarspolitik/
RSS

Gunnar Fredriksson recenserar boken i Aftonbladet: Nej till Nato.

Gunnar Fredriksson recenserar boken i Aftonbladet: Nej till Nato.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/gunnar-fredriksson-recenserar-boken-i-aftonbladet-nej-till-nato/
RSS

INGEN DEFAITISM , en kommentar av utgivarna

Bland förespråkare för svensk Nato-anslutning förekommer argumentet att steget till medlemskap skulle vara mycket kort. Neutralitetspolitiken under kalla kriget var ingenting annat än en fiktion, sägs det. I själva verket utgick all krigsplanering från västsamarbete i ett skarpt läge; fienden kom alltid österifrån. En del menar att grunden lades redan under andra världskriget, då samlingsregeringen bedrev eftergiftspolitik – först mot Tyskland, sedan mot de allierade.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ingen-defaitism-en-kommentar-av-utgivarna/
RSS

Hans Blix och Sven Hirdman på ABF

Hans Blix och Sven Hirdman talar om om alliansfriheten. Hans Blix har tidigare bl.a. varit utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak. Sven Hirdman har bl.a. varit statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva. Samtalsledare: Carl Tham.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hans-blix-och-sven-hirdman-pa-abf/
RSS

Försvarsberedningens betänkande om Nato-samarbete mm

Hämta som PDF: Försvarsberedningens rapport 2013.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsberedningens-betankande-om-nato-samarbete-mm/
RSS

Värdlandsavtalet och andra dokument om NATO

Den kompletta texten i Värdlandsavtalet. Hämta som PDF: Värdlandsavtalet.

Dokument om NATO. Hämta som PDF: Dokument-om-Nato

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vardlandsavtalet/
RSS

Ledare i Norrländska Socialdemokraten: Istället för Nato

Ledare i Norrländska Socialdemokraten: Istället för Nato.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ledare-i-norrlandska-socialdemokraten-istallet-for-nato/
RSS