Sverige stödjer turkiskt högriskprojekt värt miljarder – kopplas till Erdogan och Putin, dn.se

Svenska staten vill stötta Turkiet i ett strategiskt järnvägsprojekt värt flera miljarder.

Det turkiska byggbolaget kopplas till både Erdogan och kretsen kring Putin och har upprepat anklagats för korruption.

Trots att den ansvariga svenska myndigheten identifierat en rad risker med projektet har Sverige gett grönt ljus, visar DN:s granskning.

Regeringen förnekar samband med Natoförhandlingarna.

Under våren 2021 landade en ansökan om finansiellt stöd på den svenska myndigheten Exportkreditnämndens bord. Ansökan kom direkt från den turkiska staten och gäller bygget av en höghastighetsjärnväg mellan städerna Gaziantep och den strategiskt viktiga hamnstaden Mersin.

EKN har strikta riktlinjer och har uttryckligen som mål att främja miljö, mänskliga rättigheter och att motverka korruption. Myndigheten har bedömt att stora delar kring det turkiska projektet ska hållas hemligt och beskriver det som ”affärskänsligt”. När DN begär ut dokumentationen framgår det inte vilka summor det rör sig om. Men officiella siffror från turkiska finansdepartementet visar på omfattningen av Sveriges garanti: närmare tre miljarder svenska kronor.

I utbyte förväntas 30 procent av det svenska garantibeloppet gå till att köpa svenska varor och tjänster för att bygga järnvägssträckan. Det byggbolag som står för konstruktionen i Turkiet heter REC – och ingår i koncernen Rönesans. […]

I april i år gick internationella organisationen Turkish Democracy Project, som kritiserar regimen i Turkiet, ut och varnade en amerikansk byggjätte för allt samröre med just Rönesans.

– Bolagen som Sverige avser stödja är kända för korruption och skatteflykt i miljardklassen. Det är uppenbart korruption på högsta nivå med band till kleptokratin i både Turkiet och Ryssland. Om det finns kännedom om detta hos våra svenska beslutsfattare, men att man ändå väljer att blunda, är det oerhört allvarligt, säger Louise Brown, antikorruptionsexpert med bakgrund på Transparency International och på Världsbanken. […]

Den 6 juni gav Exportkreditnämnden grönt ljus till att stödja järnvägsprojektet.

En månad senare undertecknade Turkiet och samtliga andra Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige, det första steget mot ett svenskt medlemskap. Om Natoprocessen haft någon betydelse för EKN:s beslut vill myndigheten inte svara på. Läs artikel