”Tufft för Ryssland att påverka Sverige”, svd.se

Försöken från utländska aktörer att påverka svenska väljare inför riksdagsvalet är mindre omfattande än befarat, säger Myndigheten för psykologiskt försvar. Men det finns beredskap för något ”spektakulärt” från rysk eller islamistisk sida fram till valet. […]

Trots en ständigt pågående lågintensiv rysk informationspåverkan, trots den historiska omställningen till Nato, och trots omfattande påverkanskampanjer från islamister under året – det pågår ingen större påverkan mot befolkningen inför det svenska riksdagsvalet som ligger bara några veckor bort.

– Om jag vänder på det och tittar på Sverige så finns det små möjligheter att påverka oss, givet hur Ryssland betett sig. De har invaderat ett land och har knuffat omvärlden i en viss riktning. Vad mer ska de göra?, säger Tofvesson. […]

Det svenska valetskulle hypotetiskt sett kunnat ha påverkats genom mer långsiktiga och normförskjutande informationskampanjer, för att trycka befolkningen i en viss riktning. Till exempel genom att angripa journalister, politiker och allmänhet koordinerat över tid.

– Men vi kan inte se att man gett sig på det svenska valet med de här långsiktiga metoderna. Sverige har ändå varit utsatt för en lågintensiv kampanj sedan 2015, från bland annat Ryssland, där man jobbat med normförskjutning. Det finns i bakgrunden men vi har inte sett någon ökning, säger Tofvesson. Läs artikel