Försvarsminister Hultqvist (S): “Sverige förblir alliansfritt”, sla.se

Sveriges militära doktriner och alliansfrihet förändras inte av ett utökat internationellt försvarssamarbete. Det slog försvarsminister Peter Hultqvist (S) fast när försvarskonferensen i Skövde inleddes.
– Nato finns inte på agendan, betonade han.

Efter vårens storövning i Nordnorge med flera Nato-länder och ett nyligen ingått värdlandsavtal har frågan återigen poppat upp i debatten. Men inför Sveriges samlade förbandschefer och flera kommunrepresentanter från landets största regementsstäder, var Hultqvist tydlig och bestämd när han tog upp ämnet på måndagens försvarskonferens: Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsminister-hultqvist-s-sverige-forblir-alliansfritt-sla-se/
RSS

Hoppingivande besked om Barents, Olov Abrahamsson i NSD

Socialdemokraterna i Norrbotten kräver ett permanent Barentssekretariat som ett led i arbetet för att utveckla det mellanfolkliga samarbetet mellan norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte sig försiktigt positivt om förslaget när hon besökte S-distriktskongressen i Piteå förra helgen.

”Det är något vi får titta på i regeringskansliet. Men jag är öppen för tanken”, sa hon vid presskonferensen.

Det är bra att utrikesministern markerar intresse för att utveckla samarbetet i Barents, Arktis eller hur vi nu betecknar nordområdespolitiken i Europa (kärt barn har många namn). Det behövs utan tvekan en ambitionshöjning. Barentssamarbetet borde vara högprioriterat i svensk utrikes- och säkerhetspolitik…Det finns ett värde att både folkrörelser och företag i respektive länder närmar sig varandra. Målet borde vara att utveckla dialogen över gränserna och göra Barents till ett samarbetsområde – inte en konfliktzon. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/hoppingivande-besked-om-barents-olov-abrahamsson-i-nsd/
RSS

Ryssland – varför en så förnedrande låg debattnivå? Olof Kleberg

Den ansedde Östeuropakännaren Olof Kleberg, ett känt namn i den liberala pressen, skrev en artikel om Rysslandsdebatten för sajten manskligsakerhet.se. Den godtogs av redaktionen men stoppades i sista stund av chefredaktören som varande för ensidig. Detta ledde till att en av sajtens grundare och dess biträdande chefredaktör, professor Lars Ingelstam, avgick.

Här den stoppade artikeln:

Ryssland hotar, upprustar och underminerar. Detta hör vi dagligen. Även från kretsar och organ som oftast vårdar sig om saklig debatt, också med åsiktsmotståndare. Polariseringen är beklämmande.

Några exempel från senare tid:

  • Enligt försvarsminister Peter Hultqvist innebär Rysslands agerande ett ”hot mot rätten att göra nationella vägval i alla länder i dess närhet”. (Tal vid Natomötet i München 13/2 2016)
  • Dagens Nyheter, en gång bastion för rationella politiska resonemang, beskriver i en ledare 20/3 alla som vill försöka förstå något av Rysslands agerande som ”Putins svenska vänner”, en del av ”Putins svenska brigad” (enligt rubriken; i texten dock nedbantad till ”bataljon”, i en ledarkommentar 11/4 ytterligare minskad till ”Putins patrull”).
  • Samma Dagens Nyheter beskriver de allvarliga uppgifterna i Säpos årsbok 2015 om ryska agenters spaningar mot svensk infrastuktur som ”krigsförberedelser” (Mikael Holmström, 18/3). Säpo talar dock inte alls om krigsförberedelser utan skriver, som ett ansvarigt statligt organ: ”Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande.” Detta är illa nog – men ”krigsförberedelser”? Det är att skapa alarm i stället för information.

Läs merRyssland – varför en så förnedrande låg debattnivå? Olof Kleberg

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ryssland-varfor-en-sa-fornedrande-lag-debattniva-olof-kleberg/
RSS

US and Germany say No to Poland on Nato base, euobserver.com

The US and Germany have unequivocally said that Nato will not build new bases in Poland, citing tactical and political reasons.

“Nato’s not talking about establishing bases … we support an enhanced presence, but we can do it without bases, bases, bases,” James Townsend, a senior Pentagon official, said in Bratislava on Friday (15 April).

His comment came at the Globsec conference in the Slovak capital after Poland’s foreign minister, Witold Waszczykowski, said he wanted “presence, presence, presence and once again presence” of Nato troops to act as a “symbol of readiness to defend the eastern flank.” Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/us-and-germany-say-no-to-poland-on-nato-base-euobserver-com/
RSS

Ordförande i Natos militära kommitté: “Dialog hjälper”

The Chairman went on to state that NATO’s role in the current security context cannot be limited to immediate actions such as Defence and Deterrence but needs to also include dialogue.“Acknowledging that a threat is defined through both one’s capability and intent, dialogue is a necessary component of any deterrence posture. Dialogue helps to understand mutual intent and therefore to avoid strategic miscalculations”.

When discussing the expectations for the Warsaw Summit, General Pavel highlighted that “in Warsaw, NATO will demonstrate its collective resolve and capability to deter and defend any threat, will demonstrate its resiliency, its willingness to promote dialogue and most of all NATO will prove that it is prepared for the Future”. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ordforande-i-natos-militara-kommitte-dialog-hjalper/
RSS

Fler intressenter av svensk mark, Per Blomquist

Låt oss slippa agitatorernas förmåga att sammanblanda begreppen och att kalla militär alliansfrihet för militär neutralitet. Det förefaller mig självklart att om något land anfaller Sverige, så upphör denna neutralitet och ett nytt läge uppstår.

Läs merFler intressenter av svensk mark, Per Blomquist

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/fler-intressenter-av-svensk-mark-per-blomquist/
RSS

Frågetecken kring gränsavtal, Vasabladet

I början av året förändrades mönstret för flyktingströmmarna till Finland. Plötsligt kom de från nordost. På kort tid kom det nästan 2 000 asyl­sökande från över 30 länder över gränsstationerna i Salla och Raja-Jooseppi. Det fanns skräckvisioner om hur detta bara var försmak av en flodvåg med tiotusentals människor som med de ryska gränsmyndigheternas goda minne skulle invadera norra­ Finland.
De visionerna blev aldrig besannade och strömmen över de två stationerna upphörde lika plötsligt som den börjat.

Nu har Finland och Ryssland ett avtal – i kraft i enbart 180 dagar – som stänger gränsöver­gångarna i Salla och Raja-Jooseppi för andra än medborgare i Finland, Ryssland och Vitryssland.

Många drar en stor suck av lättnad men avtalet har en rad märkliga drag. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/fragetecken-kring-gransavtal-wasabladet/
RSS

Ge svar i sakfrågorna om värdlandsavtalet, Mats Engström i Aktuellt i Politiken

Det socialdemokratiska partikansliet hävdade i ett massutskick 25 februari i år att en formulering av Anna Lindh i Sälen år 2002 ligger till grund för Sveriges solidaritetsförklaring år 2009 och inriktningsbeslutet för försvarspolitiken år 2015. Partikansliet menade utifrån denna historieskrivning att värdlandsavtalet med Nato är positivt.
Argumentationen är märklig. Visserligen gav Göran Perssons regering den militära alliansfriheten en mer modern formulering, som är logisk efter kalla krigets slut och Sveriges inträde i EU. Det avspeglades i Anna Lindhs uttalande i Sälen om att Sverige knappast skulle förklara sig neutralt om ett annat EU-land skulle angripas.
Men Anna Lindh ansåg också att den militära alliansfriheten skulle ha en reell innebörd och var stark motståndare till ett Nato-medlemskap. Den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen, inklusive att kunna ge och ta emot militärt stöd, kom till långt senare, i Försvarsberedningens förhandlingar bakom stängda dörrar. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ge-svar-i-sakfragorna-om-vardlandsavtalet-mats-engstrom-i-aktuellt-i-politiken/
RSS

Amerikansk övning simulerade ryskt angrepp på Baltikum, Wasabladet

Ett ryskt angrepp på Baltikum simulerades nyligen i en amerikansk övning som också hade finländska deltagare, skriver Hufvudstadsbladet….

…En slutsats är att det sannolikt skulle uppstå en spricka inom Nato där vissa medlemsländer aktivt skulle svara på en rysk aggression, medan andra skulle vara mer passiva. Rapporten slår också fast att Nato och partnerländerna Finland och Sverige saknar en strategi för hur man ska konfrontera Ryssland eller någon annan angripare.? Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/amerikansk-ovning-simulerade-ryskt-angrepp-pa-baltikum-wasabladet/
RSS

Lögner och misstänkliggöranden

Det håller på att smyga sig in en lögnfaktor i den svenska ”Nato-debatten”. Först hette det att Sverige inte var militärt alliansfritt, utan ”allianslöst”: ty det saknade allianstillhörighet! Nu heter det att Sverige redan har ”lämnats alliansfriheten”, nämligen genom den så kallade solidaritetsförklaringen. (Moderaterna Hans Wallmark och Karin Enström i Aftonbladet 11/4.)

Solidaritetsförklaringen är sannerligen problematisk för den som vill hålla Sverige utanför alla krigiska förvecklingar, och den bör snarast upphöra att ingå i den säkerhetspolitiska arsenalen. Men än mer problematiskt för den parlamentariska oppositionen, som yrar om att Sverige sedan 2009 bedriver ”solidaritetspolitik”, är det faktum att landet har en regering som håller fast vid alliansfriheten i politiska uttalanden, dag ut och dag in.

Läs merLögner och misstänkliggöranden

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/logner-och-misstankliggoranden/
RSS

Har detta utgjort politiskt substitut för Nato? Niklas Wiklund, SvD

Förra veckan fick vi det tråkiga beskedet att Norge säger nej till köp av den nya svensktillverkade ubåten A26. I kölvattnet av detta besked har en politisk debatt blossat upp huruvida projektet är genomförbart på egen hand utan större kostnadsökningar. Nordiska försvarssamarbeten inom materielområdet har varit högt prioriterat av de olika regeringarna under åren. Men våra svenska politiker har ofta prioriterat själva samarbetet högre än den rent militära nyttan. Möjligen så har dessa nordiska militära samarbeten också utgjort ett politiskt substitut för Nato?

Exempel på nordiska samarbetsprojekt är Helikopter 14, ubåtsprojektet Viking, splitterskyddade granatkastare och artillerisystemet Archer. Det uttalade syftet med de samnordiska materielprojekten har varit att ”på ett kostnadseffektivt sätt öka respektive lands försvarsförmåga”. Men utfallen visar tyvärr allt för ofta på havererade samarbeten och en rad kompromisslösningar som följd. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/har-detta-utgjort-politiskt-substitut-for-nato-niklas-wiklund-svd/
RSS

Försvarskostnader i fem länder, FOI

FOI har jämfört försvarskostnader i fem länder: Sverige, Finland, Danmark, Norge och Österrike. Alla utom Sverige har någon form av värnplikt kvar. Sverige är det enda landet med renodlad yrkesarmé.

Flera av skillnaderna i antalet personer i försvaret och kostnadernas fördelning på olika personalkategorier mellan Sverige och Finland kan hänföras till värnplikten. “Den totala försvarsstyrkan är avsevärt högre i Finland än i övriga länder. Finland har ett mobiliseringsförsvar med ett stort antal i fred hemförlovade värnpliktsförband liknande det som även fanns i Sverige före övergången till frivillighet. I Sverige finns utöver heltidsanställd militär personal även deltidsanställda reservofficerare, soldater och sjömän. Målet för dessa i krigsorganisationen är 2 400 reservofficerare och 10 000 soldater och sjömän. I dag saknas dock en stor del av denna personal varför vakanserna fylls med tidigare värnpliktiga.”

Svenska försvaret omfattade 2014 totalt 26 552 personer varav den militära personalen är 15 052. Målet är satt till 50 000. Finland har med sitt värnpliktsförsvar en totalförsvarsstyrka på 230 000. Försvarsutgifterna 2014 i andel av BNP var i stort sett desamma för Sverige och Finland, 1.15 resp 1.20 procent.Läs rapporten:  foir_4238 (1) (1)

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarskostnader-i-fem-lander-foi/
RSS