Forsvarsavtalen med USA åpner for vidtgående amerikansk myndighet i nord, highnorthnews.com

Astri Edvardsen, journalist

Fredag skal Stortinget ventelig stemme over om den nye forsvarsavtalen med USA skal godkjennes, samt over lovforslaget til hvordan den skal gjennomføres. Begge lovforslag vil trolig vedtas da kun SV og Rødt er imot.

Avtalen har kommet i stand på amerikansk initiativ, og USA setter inngåelse av den som «ufravikelig krav» for å gjøre nye infrastrukturinvesteringer i Norge. Etter avtalen vil USA få ubetinget rett til tilgang og bruk av fire «omforente områder». I Nord-Norge er dette Ramsund orlogsstasjon og Evenes flystasjon.

Omforente områder er i utgangspunktet avgrensede steder til felles bruk for USA, Norge og andre allierte for militære formål. På disse vil USA kunne drive trening og øving, utplassere styrker og lagre utstyr, forsyninger og materiell.

Avtalen åpner også for å gi USA eksklusiv adgang og bruksrett til deler av områdene etter særskilt avtale. Innenfor og i umiddelbar nærhet av disse områdene, får dessuten USA mulighet til å utøve myndighet også overfor norske borgere.

I tillegg er det et sentralt punkt i avtalen at USA får førsteretten til å straffeforfølge amerikanske styrker som har begått lovbrudd utenfor tjenesten. Läs artikel

Läs också om planer för svenskt deltagande i övervakningen av Arktis.