Centern: Finland skall inte isolera sig, YLE 7 maj 2014

Militär alliansfrihet är till fördel för Finland, anser Centern som på onsdagen lade fram sina utrikes- och säkerhetspolitiska linjedragningar. Målet för centern är säkerhets- och militärpolitisk stabilitet i Nordeuropa och goda grannrelationer i alla riktningar, säger riksdagsman Seppo Kääriäinen som leder partiets utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp.Läs artikeln.

Nej fredsskadad kan man faktiskt inte bli, Per Svante Säwén i Sundsvalls Tidning

Jag tillhör dem som menar att läget i vårt närområde – läs Rysslands oberäknelighet och många tecken på ett nytt kallt krig – är sådant att vi måste rusta upp vårt försvar. Inte minst gäller det försvaret av Gotland, för ett oförsvarat Gotland riskerar att bli ett brohuvud för antingen Ryssland eller Nato i ett krigsläge, enligt principen alla länder har en armé, antingen sin egen eller någon annans.Läs artikeln.

”Ett land har alltid en armé – sin egen eller någon annans”, Knut Lindelöf

Sverige har nu varit på marsch mot Nato i 21 år.

Jag läser på den officiella hemsidan för Sveriges Nato-delegation i Bryssel att första formella steget togs 1994 då Sverige gick med i Partnerskap för fred (PFF) med inriktning på att förbereda, öva och samordna sina styrkor inför internationella ”krishanteringsinsatser”. Varje land bestämmer visserligen självt vad man vill samarbeta med Nato om, men allt går ut på synkronisering av utrustning, standarder och allt annat praktiskt som behövs för olika krigsföretag jorden runt. Läs artikeln.

Kommentar till: Neutraliteten som livslögn

Kommentar från Utgivarna:

Författaren och journalisten Thomas Engström insinuerar i en SvD-artikel den 4 april (se nedan) att annonseringen av boken Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (Celanders 2014) skulle ha bekostats av någon hemlig finansiär från öst, läs Ryssland!

Läs mer

Nato nej tack! Anders Jansson (m)

Anders Jansson, moderat fullmäktigeledamot i Region Gävleborg och Gävle kommun tackar nej till Nato.

Visst kan man utreda ett Svenskt NATO-medlemskap som mitt parti vill. Men att tro att ett medlemskap i NATO ger en säkrare Norden är feltänkt enligt min uppfattning. Om det överhuvudtaget har varit någon ubåt i Svenskt inre vatten, går det att ha någon uppfattning om en eventuell nationalitet. Att Ryska flygvapnet övar på internationellt vatten är inte mera konstigt än att det Svenska flygvapnet övar på internationellt vatten. Ukrainakonflikten är mycket oroväckande men är det ett hot mot Sverige? Läs artikeln.

Ja till samarbete – nej till medlemskap, Gunnar Lassinantti

När det gäller Nato vill Sverige ha samarbete, men inte medlemskap.”Det är regeringens inställning. Vi vill behålla vår handlingsfrihet, och inte delta i ömsesidiga kollektiva säkerhetsbeslut. Samarbete ska beslutas i varje särskilt fall, och det kan avse övningsverksamhet, materielutveckling och internationella operationer.” Läs artikeln.

Kommentar till öppet brev till försvarspolitiker

Mattias Lagerqvist, officer, klargör i detta brev att försvarsmakten fortfarande till stor del är inställd på internationella insatser och att försvaret av Sverige har haft väldigt låg prioritet. Han understryker med rätta att eftersom alla materielprojekt, all utbildning, all avveckling av infrastruktur samt hela logistikfunktionen under femton års tid riktats mot ett annat mål har försvarsmakten inom många områden en lång, och kostsam, väg att vandra innan vi återigen fullt ut är anpassade för försvar av rikets gränser. Vi kan bara konstatera att många ledande politiker som är ansvariga för denna skadliga utveckling nu ropar på medlemskap i Nato som en lösning.

Utgivarna

Öppet brev till Sveriges försvarspolitiker, Mattias Lagerkvist

Jag heter Mattias Lagerqvist och jag arbetar som officer i Försvarsmakten. Jag skriver detta brev baserat på information jag fått i mitt arbete men skriver som privatperson, som väljare och skattebetalare. Detta brev skickas till försvarsministern, finansministern samt samtliga ordinarie ledamöter i försvarsutskottet. Brevet kommer även publiceras på bloggen Wisemans Wisdoms. Läs inlägget.

Breedlove’s Bellicosity: Berlin Alarmed by Aggressive NATO Stance on Ukraine

Top NATO commander General Philip Breedlove has raised hackles in Germany with his public statements about the Ukraine crisis.

US President Obama supports Chancellor Merkel’s efforts at finding a diplomatic solution to the Ukraine crisis. But hawks in Washington seem determined to torpedo Berlin’s approach. And NATO’s top commander in Europe hasn’t been helping either.Der Spiegel.