Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov ska utredas, regeringen.se

Regeringen beslutade 14 december att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Försvarsministern har samtidigt beslutat att utse Ingemar Wahlberg som utredare. Utredningen aviserades i den av riksdagen beslutade Försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020 och är del av den blocköverskridande försvarspolitiska överenskommelsen.

Flera materielsystem inom armén, flygvapnet och marinen är planerade att tillföras Försvarsmakakten under innevarande inriktningsperiod. Den försvarspolitiska inriktningspropositionen visade dock på att det fortsatt finns stora materielbehov för perioden från 2021och framåt. För att säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga på sikt måste dessa utmaningar hanteras. Läs  pressmeddelande

Läs direktiv