Uppbåden 2016 har avslutats, maavoimat.fi

Uppbåden avslutades på torsdag den 15 december, 2016. Totalt hölls i år 474 uppbådstillfällen på 247 olika orter.

Storleken på uppbådsåldersklassen var omkring 30 400 personer. Huvuddelen av åldersklassen beordrades till tjänstgöring under de tre närmaste åren. Största delen av dem som beordrats till tjänstgöring inleder sin tjänstgöring vid armén i januari 2018.

Uppbådens resultat visar inga större förändringar jämfört med de senaste åren. Av åldersklassen beordrades 75,7 % till tjänstgöring (2015: 76,14 %). Andelen av hälsoskäl befriade från tjänstgöring i fredstid, C-klass, uppgick till 9.19 % (2015: 8,84 %).

Att på nytt infinna sig till uppbåd för granskning, det vill säga till E-klassen beordrades av hälsoskäl totalt 7,84 % (2015: 7,91 %).

Andelen utomlands bosatta, på basis av dubbelt medborgarskap befriade var 3,32 % (2015: 3,14 %). Till civiltjänst sökte sig 1,73 % (2015: 1,68 %).

De som i år är uppbådspliktiga är födda år 1998. Läs artikel