Försvarsminister Niinistö: En nedgång har skett i försvarsviljan, valtioneuvosto.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö höll tal vid ett journalistseminarium som Planeringskommissionen för försvarsinformation ordnade i Ständerhuset den 14 december 2016. I sitt tal tog minister Niinistö upp den nedgång på sju procentenheter som skett i försvarsviljan. Detta kom fram i resultaten av en opinionsundersökning som Planeringskommissionen för försvarsinformation offentliggjorde för ett par veckor sedan…

Enligt Niinistö har emellertid tillfredsställelsen med försvarspolitiken och de olika delområdena av vår nuvarande försvarslösning ökat: ”Fyra femtedelar av svarandena anser att försvarspolitiken har skötts synnerligen väl eller ganska väl.”

I sitt tal lyfte ministern fram den allmänna värnplikten, som har ökat i popularitet, samt försvarssamarbetet som bedrivs med olika parter, och som fick stöd av största delen av dem som besvarade enkäten. Läs artikel