Hultqvist: Sveriges alliansfrihet ligger fast

Alliansfrihet är bästa vägen säger försvarsminister Peter Hultqvist i Ekots lördags-intervju.

– Om stabiliteten är målet, om fred är målet, och om man utgår ifrån att den historia vi har betyder nånting, vilket jag tror att den gör. Och Sveriges positionering i vår del av Europa när det gäller att skapa en så stabilt läge som möjligt, så bedömer vi att alliansfriheten är den position som vi kan använda på bästa sätt för att markera en defensiv hållning.

Lyssna på intervjun:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259144

”Agrells resonemang är ett logiskt haveri”

Mikael Nilsson, fil dr i historia vid Uppsala universitet, kommenterar på DN Debatt ett inlägg på den sajten av Wilhelm Agrell (13/9): “Vi kan inte stå utanför” Nato och det “det finns inte ens teoretiska möjligheter” att inte dras in i ett krig i närområdet, säger Wilhelm Agrell. Det är inte bara häpnadsväckande påståenden, utan även felaktigt både logiskt och empiriskt. Man kan alltid välja att stå utanför militärallianser och teoretiskt sett är ingenting omöjligt. Med detta logiska haveri som grund vill Agrell få läsaren att tro att han kan se in i framtiden. Men så välunderrättad är inte ens Agrell. Varje gång någon säger att alternativ saknas, och att de vet vad som skall ske i framtiden, bör man dra öronen åt sig. Sådana resonemang bygger inte på fakta utan på ideologi. Sveriges samröre med Nato är resultatet av politiska beslut och politik är det möjligas konst – detta tillstånd kan ändras.

http://www.dn.se/debatt/repliker/agrells-resonemang-ar-ett-logiskt-haveri/

Peter Hultqvist: Sverige ska inte ingå i Natostyrka

På fredagen uppgav Svenska Dagbladet att regeringen i hemlighet förbereder ett svenskt deltagande i den av britterna ledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Styrkan består av sju Natoländer. Enheter ur JEF-styrkan ska i sin tur kunna ingå i ledningen av Natos nya spjutspetsstyrka Very High Readiness Joint Taks Force (VJTF). Men enligt Peter Hultqvist (S) är uppgifterna felaktiga. – I de samtal jag haft med Natos Europabefälhavare Philip Breedlove har han över huvudtaget inte fört frågan på tal om att vi skulle ingå i VJTF. Jag har också talat med den brittiske biträdande försvarsministern Julian Brazier. Han har aldrig vid något tillfälle nämnt för mig att det skulle finnas något intresse från brittisk sida att vi skulle delta i styrkan JEF.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-ska-inte-inga-i-natostyrka/

”Fredspolitik bättre än nervösa krigsförberedelser”

Ambassadör Lars Lönnback skriver på DN Debatt att fredspolitik, inte krigsförberedelser, måste vara vårt främsta mål! Avstå från nära samverkan i Värdlandsavtalet och från medlemskap i ett Nato, som tidigare medverkat i flertalet misslyckade krig och som knappast har kunnat visa kunskap och förmåga att bedriva långsiktig fredspolitik.

http://www.dn.se/debatt/repliker/fredspolitik-battre-an-nervosa-krigsforberedelser/

Alla kränkningar ska redovisas öppet

Försvarsminister Peter Hultqvist förklarar i en intervju i DN att man har haft tydliga ambitioner att både regering och försvarsmakt ska vara mera öppna. Resultatet är att vi tagit fram rutiner för att vara öppnare och på ett tidigare stadium presentera kränkningar eller händelser som är anmärkningsvärda, säger han.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-krankningar-ska-redovisas-oppet/

Säkerhetspolitiken bör bygga på fortsatt alliansfrihet

Robert Björkenwall skriver i finska Arbetarbladet att det blocköverskridande försvarspolitiska beslut som försvarsminister Hultqvist lyckats få till stånd och som innebär en ökning av försvarsutgifterna under åren fram till 2020 är klokt och bra. Särskilt om den satsningen används till en kraftsamling kring skyddet av våra gränser med fasthållandet av en fortsatt alliansfrihet i vår säkerhetspolitik. Ännu bättre blir det sedan om nästa steg från regeringens och riksdagens sida skulle bli en i närtid införd obligatorisk värn- och plikttjänst för män och kvinnor.

http://arbetarbladet.fi/sakerhetspolitiken-bor-bygga-pa-fortsatt-alliansfrihet/

Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Han framhöll bland annat:

”Den ryska aggressionen och destabiliseringen av Ukraina är den allvarligaste utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan det kalla krigets slut. Rysslands illegala annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Gränser får inte ändras med våld. Stödet till Ukraina fortsätter, såväl politiskt som ekonomiskt.

Ett modernt totalförsvar skapas för att möta de utmaningar som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Den blocköverskridande överenskommelsen lägger grunden för försvarets framtida inriktning. Försvarsanslagen höjs. Den militära förmågan ökas successivt. Samtidigt fördjupas våra internationella samarbeten. Det svensk-finska samarbetet har särskild prioritet. Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl.”

http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

Hoppas Centern säger nej till Nato

Tyvärr har nu även ledningen inom Centerpartiet föreslagit att Sverige söker medlemskap i Nato och att partiet därmed skall bryta med den linje man alltid förespråkat inom utrikes- och försvarspolitiken: alliansfrihet och ett eget, kärnvapenfritt försvar. Partiet står inte enigt i frågan och vi får verkligen hoppas att den syn på Natomedlemskap som NT:s politiske chefredaktör Reidar Carlsson ger uttryck för i ledaren den 2 september vinner majoritet när frågan skall avgöras på Centerstämman.

Börje Nordström skriver i Norrtelje tidning: Läs hela artikeln.

”Nato ett större beslut än euron – ökar spänningen”

I en debattartikel i DN på söndagen kastar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, nytt bränsle på Natodebatten. Agrell menar att Sverige inte längre kan stå utanför Nato och att vi borde ansöka om Nato-medlemskap tillsammans med Finland.

– Det här är den största Natodebatt vi har haft på decennier. Förra gången vi hade en sådan här aktiv debatt var i slutet på 1940-talet då Herbert Tingsten drev frågan, säger Sven Hirdman, tidigare svensk ambassadör i Moskva (1994–2004).

Läs intervjun: http://www.svd.se/nato-ett-storre-beslut-an-euron

Sverige närmar sig Natolandet Polen militärt, SvD 10 september

Kommentar av Lars-Gunnar Liljestrand:

Försvarsminister Peter Hultqvist meddelade att han vid ett möte bakom stängda dörrar i Nordiska rådet i veckan sagt att han vill hitta ”fördjupade samarbetsformer” med Polen. Även om det tänkta samarbetet inte innehåller några bindande förpliktelser militärt måste man ställa frågan vad syftet är och om det gagnar svensk alliansfrihet.

Polen är medlem i Nato och måste få sina säkerhetsgarantier från Atlantpakten. Polen skall nu bli något av Natos spjutspets i området med ledningscentraler, baser och förberedda militära installationer. Sverige har att rusta sitt eget försvar och på olika sätt bidra till att minska spänningarna i Östersjöområdet då kan inte utökat militärt samarbete med Nato-länder vara högsta prioritet.
SvD -artikeln: Nu i veckan, vid ett möte med Nordiska rådet bakom stängda dörrar, tog Peter Hultqvist själv upp planerna på att fördjupa det militära samarbetet med Polen.– Han sa att man ville hitta fördjupade samarbetsformer och att polackerna varit intresserade av under en längre tid, säger en av deltagarna vid mötet till SvD.Intresset finns även på svensk sida och orsaken till det är att Polen kommer att få en nyckelroll och en ökad strategisk betydelse när Nato expanderar och förstärker i länderna i det gamla Östeuropa. Besluten togs på Nato-toppmötet i Wales för ett år sedan och håller nu på att realiseras i olika former. Stora delar av resurserna satsas på utökad närvaro i Polen. Läs artikel

Nye ÖB tar inte ställning om Nato, SvD 11 september

Micael Bydéns namn var ingen direkt skräll – han fanns med som ett toppnamn på listan över tänkbara kandidater redan från början. Själv betonar han nu att han tar sig an uppgiften som ÖB med “ödmjukhet och respekt”.– Jag är överraskad, det måste jag säga. Som jag fungerar och de flesta fungerar så går man inte och förväntar sig erbjudandet. När det väl kommer så blir det lite överrumplande.Försvarsminister Peter Hultqvist till SvD: – Vi har en kravprofil med ÖB:s tunga ansvar och olika typer av uppgifter. Vi har tagit fram ett antal personer som vi har värderat i sammanhanget. Läs artikel