Gränsfrågan mellan Finland och Ryssland löst

Den gemensamma presskonferensen mellan presidenterna Niinistö och Putin på tisdag eftermiddag tog fasta på två saker: gränsen och handeln. De båda presidenterna var tydligt belåtna över att situationen vid gränsen hade normaliserats. Både Putin och Niinistö konstaterade att sanktionerna och motsanktionerna hade påverkat handeln negativt.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/22/gransfragan-mellan-finland-och-ryssland-lost

Samförståndsavtal om värdlandsstöd, proposition 2015/16:152

Regeringen Reinfeldt undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Regeringen Löfven fullföljer nu detta av många ifrågasatta projekt. Samförståndsavtalet om värdlandsstöd förutsätter enligt regeringen vissa författningsändringar och kräver därför riksdagens godkännande innan de kan tillträdas. I propositionen föreslår regeringen Löfven dels att avtalen godkänns, dels att det görs ändringar i ett par lagar. De föreslagna lagändringarna är enligt regeringen nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Läs merSamförståndsavtal om värdlandsstöd, proposition 2015/16:152

Proposition om stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta viss försvarsmateriel. Bakgrunden är terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015. Frankrike begärde då stöd av övriga EU-länder i kampen mot Daesh. Regeringen anger att begäran avser bland annat stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagens bemyndigande ska avse överlåtelse av sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid.

Läs mer:

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/prop.-och-lagradsremisser/151615300webb.pdf

President Niinistö träffar Putin i dag

Finlands och Rysslands presidenter möts igen, då president Sauli Niinistö träffar president Vladimir Putin i dag. Niinistö blev inbjuden till Moskva av Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev i samband med säkerhetskonferensen om Syrien i München i februari. Presidenterna har träffats årligen, senast besökte Niinistö Putin i juni i fjol.

Läs merPresident Niinistö träffar Putin i dag

Försvaret måste förstärkas, Västerbottens-Kuriren

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå (s), skriver i Västerbottens-Kuriren att vårt folkförsvar har varit viktig för Sveriges utveckling och det ska vi förstärka och utveckla för att kunna garantera ytterligare 200 år av fred. Den militära alliansfriheten ska även fortsättningsvis vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Läs mer: http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/03/21/forsvaret-maste-forstarkas/

Hur säkert är Nato? Apropå två viktiga artiklar

Den välinformerade skribenten Janerik Larsson ger oss fortlöpande initierade orienteringar om trender inom världspolitiken, och särskilt i amerikansk politik. Det han skriver tillhör det omistliga. Naturligtvis är han Amerika-vän, liksom säkerligen en betryggande majoritet av Sveriges befolkning, men han tillhör inte korsfararna och han avstår från råsopar. Hans attityd till tänkbara utvecklingsvägar är den övertygade liberalens. Han vill inte veta av maktpolitik.

Läs merHur säkert är Nato? Apropå två viktiga artiklar

Vi har inte glömt Krim, nordiska och baltiska utrikesministrar , formin.finland.fi

Ryssland måste ställas till svars, skriver nordiska och baltiska utrikesministrar i samband med årsdagen av den olagliga annekteringen av Krimhalvön.

I dag är det två år sedan Ryssland olagligen annekterade Krim och Sevastopol. Annekteringen markerade början på Rysslands pågående angrepp på Ukrainas territoriella identitet och utgör den mest uppenbara kränkningen på flera årtionden av FN-stadgan, internationell rätt samt en överträdelse av de nyckeldokument som ligger till grund för säkerhetsordningen i Europa, till exempel Helsingforsslutakten och Parisstadgan.

Sedan dess har människorättsläget i Krim försämrats katastrofalt. Invånare på Krimhalvön tvingas skaffa ryskt medborgarskap. Det finns mängder av rapporter om tortyr och misshandel av etniska ukrainare och personer från den tatariska folkgruppen. Det ukrainska språket utsätts för starka påtryckningar och mediefriheten begränsas.Läs artikel

Svenskt luftrum kränkt av danskt statsluftfartyg, Försvarsmakten 18 mars

Två danska stridsflygplan av typen F16 genomförde en patrullflygning i södra Östersjön och normalt sker detta utanför svensk territorialgräns. Denna gång gör flygplanen en mindre kursändring när de befinner sig söder om Sandhammaren och hamnar en kort sträcka innanför territorialgränsen, men lämnar nästan omedelbart svenskt område. Svensk incidentrote startade för att markera närvaro på platsen.Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet. Information från försvarsmakten 

Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning, Försvarsmakten

Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är därför avgörande.Förmågan till operativ effekt i väpnad strid ska vara så hög att risken för angrepp i olika former minskar radikalt. Den militära tröskeln ska verka avhållande, så att kris aldrig övergår i krig.

Tröskeleffekten och den bakomliggande väpnade förmågan är nyckeln i Sveriges militära doktrin. Syftet är att förvägra en angripare att nå sina mål och att kostnaden för ett angrepp ska bli avhållande högt. I kombination med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel ska tröskeln förebygga och motverka viljan att angripa Sverige, vår integritet och våra intressen.Den militära tröskeln består ytterst av vår förmåga till väpnad strid med krigsförband som har rätt förmågor, hög krigsduglighet och hög tillgänglighet.Tröskeleffekten är kärnan i ett starkare försvar, som möter varje hos och klarar varje utmaning. Läs artikel

Skjut upp beslutet om Nato-avtalet, fem socialdemokrater i Aktuellt i politiken

Skjut upp beslutet om värdlandsavtalet med Nato och ge partiorganisationen mer tid att diskutera. Avtalet ger en ny regering möjlighet att öppna dörren för Nato och i värsta fall kärnvapen, varnar Pierre Schori, Maj Britt Theorin, Helle Klein, Carl Tham och Anna Karin Hammar.

Den 28 februari, på 30-årsdagen av mordet på Olof Palme, samlades människor över hela Sverige och i världen för att hedra hans minne och gärning. Genomgående hyllades Palme för sin tydliga och uthålliga kamp för gemensam säkerhet och militär alliansfrihet, solidaritet med fattiga och förtryckta och mot kärnvapen och kapprustning.
Samma vecka gick från S-högkvarteret ett massutskick, betecknat Värdlandsavtal för en solidarisk försvars- och säkerhetspolitik, ut till partistyrelse, riksdags- och EU- ledamöter, partistyrelsens kansli, 26-manna och valkretsombudsmän, politiska sekreterare i kommun och landsting, ordförande i partidistrikt och arbetarekommun, gruppledare i kommun och landsting samt till förtroendevalda och kansli i Sido­organisationerna. Läs artikel

Hemliga svenska hjälpen till Frankrike – laserstyrda bomber, svt.se

Riksdagen får nu ge sig i kast med regeringens proposition om hur Sverige ska stödja Frankrike militärt i kampen mot IS. Enligt flera källor till SVT Nyheter handlar det om att Sverige ska sälja ett antal laserstyrda precisionsbomber till Frankrike.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) försvarar regeringens förslag till att sälja försvarsmateriel till Frankrike.

– Detta är materiel som Frankrike efterfrågat och som låg väldigt högt på deras önskelista och vi vill bidra till och stärka deras förmåga på den punkten. Hultqvist betonar att Försvarsmakten gett klartecken till att den svenska försvarsförmågan inte påverkas av denna försäljning. Samtidigt ska de pengar som försäljningen ger gå till att köpa in nya vapen motsvarande de som säljs, enligt regeringen. Läs artikel

Vanhanen öppnade presidentspelet, Österbottens tidning

Ordförande för Centerns riksdagsgrupp, Matti Vanhanen, ställer upp som Centerns presidentkandidat. Han säger att han efter några veckors tänketid kommit fram till att han vill ställa upp.

Riksdagsledamoten Vanhanen sade att han nu kommer ut med sina planer oavsett vad den nuvarande presidenten Sauli Niinistö tänker om en eventuell fortsatt presidentperiod.
Vanhanen repeterade på torsdag också sin ställning till Nato.

– Jag är inte för ett medlemskap i Nato, men optionen måste finnas. Läs artikel