EU skickar flottan till Asien, omeuropa.se

Ylva Elvis Nilsson

Att EU planerar sända fartyg att patrullera asiatiska vatten är ett radikalt steg för europeisk utrikespolitik.
Strategisk autonomi gick plötsligt från prat till handling.

Det nya är inte att EU tänker sig att sända ut en flotta till ett osäkert område – det har gjorts sedan 2008 utanför Somalias kust för att försöka bemästra pirateriet mot handelsfartyg (med svenska flottans hjälp) och förstås även i Medelhavet.
Nej, det nya är att EU faktiskt engagerar sig i vad man kallar “ökande intensiva geopolitiska spänningar som riskerar europeiska intressen” långt bortom sitt närområde.
Pratet om “strategisk autonomi” i Bryssel är inte längre bara prat.
Analysen bakom, är i korthet att EUs möjligheter att handla och transportera strategiskt viktiga varor från Indo-Stilla Havs-regionen är hotade.
Hotet här består alltså i att Kina uppträder hotfullt mot ett antal grannar, patrullerar vattnen, beslagtar vatten eller öar och gör dem till kinesiska.
Inget land i regionen är stort nog att på allvar utmana Kina i denna krypande expansion. […]

Och nu har sålunda även övriga EU lovat att göra denna uppgift till sin.
Tyskland har t ex beslutat att sända tyska fartyg. Nederländerna har gjort detsamma. Läs artikel