Det vore bra med ännu ett toppmöte i Helsingfors, hbl.fi

Mikael Böök, Isnäs

Man kan, om man är klok, se saker ur olika parters synvinklar. Man kan i sitt stilla sinne ge plus i boken åt vår president Sauli Niinistö som åtminstone försöker hålla kontakt med bägge sidorna.

Man kan säga att Ryssland flyttar fram sina trupper och sina vapen. Man kan notera att Vladimir Putin hotar Ukraina med repressalier och Europa med sanktioner. Man kan nog konstatera att Ryssland rustar upp och skärper åtgärderna mot oppositionen i landet. Och man kan tydligen leva i tron att Putin är mycket ond och Joe Biden mycket god. Man kan därför anse att Krim borde tillhöra ett Natoland eftersom man tror att detta skulle öka ens säkerhet. Om man är mycket misstänksam av sig, kan man dessutom misstänka att Ryssland planerar att erövra Gottland och Åland.

Man kan också ta fram sin kartbok och sluta sig till att Nato har expanderat fram till Rysslands gränser. Man kan säga att USA:s regering stödde och finansierade en statskupp i Ukraina med sikte på att få med också det landet i Nato. Man kan observera att Rysslands militärutgifter inte uppgår till en tiondel av USA:s eller en summa motsvarande Tysklands och Frankrikes sammanlagda militärbudgetar. Man kan konstatera att medierna propagerar en svartvit åsikt liksom under kalla kriget. Man kan tycka att det inte är underligt att Ryssland försöker försvara sig. Läs artikel