Försvarets inre strider, ystadsallehanda.se

Bo Pellnäs, överste av 1:a graden

[…] Två krafter i samhället är alltid med i spelet. Vi kan litet slängigt kalla dem för ”storfinansen” och ”bypolitiken”. Det första är Wallenbergsfären och den svenska försvarsindustrin. Det andra är lokalpolitiker med inflytande i sina partier och i riksdagen. Arbetstillfällen är vad den första lockar med och det de andra eftertraktar. De platser som kan komma att gynnas skiljer sig inte sällan åt. Nya flygplan kan byggas i redan existerande industrier. Nya arméförband däremot hamnar lätt på orter som särskilt behöver stöd.

Som i dagsläget Sollefteå, hårt drabbat när I 21 och T 3 lades ner och där få företag etablerades som tog kaserner och övningsfält i anspråk. Östersund lyckades däremot kompensera sig för den totala utrotningen av militär verksamhet (nedläggningen av A 4, F 4 och I 5). Trots att Östersund är mer strategiskt placerat vad gäller förbindelserna mellan Trondheim och Sundsvall/finska Wasa kan vi därför utgå från att Sollefteå vinner dragkampen om ett nytt regemente. Försvarsledningens krav att förläggningar måste nybyggas är nog bara ett ohämmat sätt att försöka blockera Sollefteå eller, vilket är lika troligt, att höja prislappen för att hejda eller fördröja arméns tillväxt. Fördyringar i Jas-projekten är (som alltid!) ett orosmoln som bäddar för motsättningar inom försvaret. […]

Försvarsmakten tycks mig nu ovillig att integrera yrkessoldaterna med värnpliktiga i de nya krigsförbanden. Det både bromsar och leder till motsättningar. Politikerna i försvarsberedningen förefaller för närvarande förstå den växande värnpliktsarméns förutsättningar långt bättre än försvarsmakten själv. Läs artikel