Mener hun presser Putin, klassekampen.no

Fredag presenterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen en ny forsvarsavtale mellom Norge og USA.

Et sentralt element er introduksjonen av begrepet «omforente områder», som åpner for at amerikanere kan investere i infrastruktur og bygninger på norske militærbaser. Fire militærbaser er allerede pekt ut, selv om det ikke er klart hva det amerikanske forsvaret ønsker å bygge. Det åpnes også for flere «omforente områder» i framtida.

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør, tidligere stabssjef ved Sjøforsvarsstaben og har hatt roller i Nato-systemet. Nå er han uavhengig forsvarsekspert. På spørsmål om den nye forsvarsavtalen innebærer en omlegging av den amerikanske tilstedeværelsen i Norge, svarer han: «Ja og nei».

– Det er flytende grenser hele tida. Mye av dette handler om retorikk og hvordan ting framstilles. Jeg er i prinsippet tilhenger både av Nato og at vi tilrettelegger for mottak av amerikanske forsterkninger. Jeg er en sterk tilhenger av det. Det er måten det gjøres på, i kombinasjon med at vi har bygget ned vårt eget forsvar i den grad at vi ikke har full kontroll over det våre allierte driver med her, som jeg reagerer på, sier han. […]

Børresen frykter at sterkere amerikansk tilstedeværelse kan bli et påskudd for «ikke å gjenreise et troverdig norsk forsvar». Han er i tillegg tydelig på behovet for balanse mellom avskrekking og beroligelse. Det finnes ingen reell sikkerhet uten felles sikkerhet, og det er den som avskrekkes, som må vurdere om han føler seg avskrekket, påpeker han. Läs artikel