Svekker norsk selvstendighet, dagbladet.no

Regjeringen har inngått en forsvarsavtale med USA som legger til rette for amerikansk tilstedeværelse, øving og trening i Norge. Avtalen åpner for at det opprettes såkalte omforente områder på norske militærbaser. Disse områdene skal brukes i fellesskap av norske, amerikanske og allierte styrker. Fire steder er aktuelle: Flystasjonene på Rygge, Sola og Evenes og sjøforsvarets base i Ramsund. Det ligger i kortene at USA skal foreta betydelige investeringer på disse militære områdene.

Avtalen inneholder også et bredt spekter av regler som gjelder den amerikanske aktiviteten: Passfri inn- og utreise, skatte- og avgiftsfritak og amerikansk politimyndighet innenfor basene og i områder tett ved. De amerikanske styrkene vil ha egen strafferettslig jurisdiksjon ved lovbrudd som begås i tilknytning til tjeneste. I det store og hele blir de amerikanske styrkene og sivile medarbeidere et eget samfunn der norske regler og lover ikke gjelder. Dette er vanlig alle land der USA har militæravtaler.[…]

Regjeringen Solberg har i flere år ført en politikk der amerikansk militært nærvær erstatter norsk kapasitet. Denne politikken svekker norsk selvstendighet. Et stadig sterkere amerikansk nærvær bidrar også til å øke spenningen i nordområdene. Läs ledaren