Island med i Joint Expeditionary Force, forsvaretsforum.no

– Island har en strategisk viktig plassering og det islandske medlemskapet forsterker den sterke nordeuropeiske identitet i JEF, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding på regjeringen sine sider.

Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk-ledet flernasjonal hurigreaksjonsstyrke som Norge blant annet har vært medlem av siden opprettelsen i 2014.

I dag består JEF av Storbritannia som ledenasjon, sammen med Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge og Sverige. Styrken er fleksibel og kan benyttes i hele krisespekteret. JEF kan operere alene, men kan også stilles til rådighet for NATO, FN, EU eller andre organisasjoner.

– Norge må forholde seg til en stadig mer kompleks sikkerhetssituasjon der alliert samhold og samarbeid har stor betydning. Det islandske medlemskapet i JEF er derfor svært gledelig, avslutter forsvarsministeren i pressemeldingen. Läs artikel