Dialog behövs mellan Europa och Ryssland – inte konfrontation, hbl.fi

Oleg Bodrov, fysiker, ekolog, ordförande, The Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland", Sosnovy Bor – S:t Petersburg, Ryssland

En militär konflikt i Östersjöregionen skulle sannolikt leda till att 90 miljoner människors liv i nio länder (inklusive Ryssland) skulle kollapsa.

Hänvisande till HBL-artikeln (6.11) ”Rysk digitalisering är ingen riktig modernisering” instämmer jag som rysk medborgare i tidigare statsminister Esko Ahos uttalande att Ryssland är i behov av modernisering med fokus på Europa. Jag vill dock framhäva att detta inte kan uppnås utan starka institutioner och ett samhälle baserat på rättsstatsprincipen och rättssäkerhet. […]

Jag är övertygad om att ifall sanktionspolitiken ändras för att skapa förutsättningar i Europa och Ryssland för samarbete, kulturellt och vetenskapligt utbyte kan detta stimulera reformer i det ryska samhället och minska nivån på politisk konfrontation, militarisering och en upprustning som kräver enorma ekonomiska resurser som behövs för andra ändamål.

Jag minns den unika finsk-ryska konferensen ”Vår gemensamma miljö” i S:t Petersburg 1992. Den ordnades på finskt initiativ med nuvarande utrikesminister Pekka Haavisto i spetsen, samlade deltagare även från de andra nordiska länderna och blev en enastående inledning till ett outtröttligt samarbete för att bevara vårt gemensamma hem – Östersjöregionen.

Med tanke på dagens situation, som påminner om kalla krigets dagar, vore det dags att anordna en ny gemensam konferens med flera nivåer av deltagare – politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer, kulturpersoner med mera. Ett passande motto vore ”Europa vårt gemensamma hem”. Läs artikel