Statsminister Antti Rinnes tal vid Atlantsällskapets höstmöte, valtioneuvosto.fi

[…] Finland har närmare relationer med Förenta staterna än någonsin tidigare. Det är inte många stater i världen som under de senaste åren skulle ha fått lika mycket uppmärksamhet och erkännande av Vita huset som Finland och Republiken Finlands president. Det faktum att Förenta staternas president konstaterar att han respekterar Finland återspeglar Förenta staternas inställning till oss på ett bredare plan.

Under denna regeringsperiod har besöken till Förenta staterna på alla nivåer kommit igång snabbt, och det har jag också krävt av mina ministrar. En viss fördomsfrihet. […]

För oss är ekvationen särskilt svår att få ihop, eftersom vi samtidigt måste anstränga oss för att engagera Förenta staterna i systemet och göra oss attraktiva i dess ögon. Samtidigt måste vi se till att vi inte tjänar snäva amerikanska intressen och äventyrar systemets hållbarhet när andra stormakter reagerar. Förenta staterna ställer ofta krav på Europa med orden ”välj er sida”.

Det är lätt att ge svar på tal: Europa valde sin sida för länge sedan. Vi är för fred, stabilitet och samarbete – precis som vi hittills varit. Läs talet