Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden, sempermiles.se

Samarbetsavtalet Alternate Landing Base (ALB) som möjliggör nyttjande av varandras flygbaser i Norden som alternativbas i fredstid undertecknades för några år sedan. Något som bl a givit ökning av den operativa effekten, flygsäkerheten samt ett kostnadseffektivt ökat flygtidsuttag och ökad effekt av övningsverksamhet.

Nu i november utökades avtalet och Alternate Landing Base II (ALB II) kommer att, till skillnad från tidigare, omfatta även beväpnade statsluftfartyg (bemannade statliga militära och civila flygplan, helikoptrar o dyl) samt tillåta förhandslagring av viss materiel.

Flygvapencheferna från Sverige, Danmark, Norge och Finland undertecknade ALB II i samband med att de sammanstrålade vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo och Försvarsdepartementet meddelade nyligen att även Island skrivit under i samband med ett möte med det nordiska försvarssamarbetet Nordefco på Karlberg i Stockholm.

Det här påvisar enligt Nordefco och Försvarsmakten ”en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.” Läs artikel