Hultqvist i Norge: Natoövning är en signal, sn.se

[…] Det är den största militära övningen i Norge sedan kalla kriget. Enligt den norska regeringen är det också den största Natoövningen hittills med markförband som bygger på försvarsalliansens artikel 5 om att medlemsländerna ska hjälpa varandra vid ett angrepp och övningen har delvis mer realistiska förutsättningar än tidigare.

Peter Hultqvist betonar, som många gånger tidigare, att det svenska deltagandet inte har med artikel 5 att göra. Sverige deltar i stället utifrån regeringens och riksdagens uttalade försäkran om att hjälpa EU-länder och nordiska grannar som hamnar i kris eller som angrips. Samtidigt säger han att övningen ger en säkerhetspolitisk signal.

TT: I vilket väderstreck går den signalen?

— Den här övningen är inte riktad mot någon särskild. Men vi har ju en utveckling i vår del av världen där vi har annekteringen av Krim, som strider mot internationella lagar och rätt och vi har ju ett pågående krig och vi har en militär upprustning på den ryska sidan i många olika dimensioner, svarar han. Läs artikel