NATO er i trøbbel uten USA. Hva sker hvis amerikanerne ikke kommer?

Øystein Kløvstad Langberg

– Kommer amerikanerne, spiller det ingen rolle hva resten av NATO gjør. Og kommer de ikke, spiller det heller ikke all verdens rolle hva resten av NATO gjør, sa tidligere forsvarssjef Sverre Diesen nylig på et debattmøte regi av Norges Forsvarsforening.

Det er en spissformulering, men den har ganske mye sannhet i seg: USA bruker 2,5 ganger så mye på forsvar som de allierte i Europa tilsammen. […]

Et mål med storøvelsen Trident Juncture er at NATO-styrkene skal bli mer samkjørte. Aftenposten var med da Brigade Nords ingeniørbataljon startet byggingen av en provisorisk ferge over Glomma ved Telneset i Nord-Østerdalen, i samarbeid med tyske og britiske soldater. Den skal frakte hundrevis av militære kjøretøy frem og tilbake over elven.

Bataljonssjef Rune Kristiansen sier at han velger å tro på at NATO-pakten overholdes hvis det skulle smelle på ordentlig.[…]

For Norge må plan A være å jobbe for et fortsatt tett forhold til USA og for samholdet i NATO. Samtidig bør vi tenke over potensielle tilleggsforsikringer, en slags plan B. Et helt åpenbart første skritt er å styrke eget forsvar. Norge vil aldri klare seg uten allierte, men dersom vi ikke selv er villige til å bruke penger på å forsvare landet, er det vanskelig å overtale andre.[…]

Siste steg i en plan B kan være et langt tettere samarbeid med Sverige og Finland, som ikke er med i NATO. Det har allerede skjedd endel de siste årene. Aftenposten har tidligere skrevet at Norge for første gang sender hele hæren på øvelse i Sverige neste år. Under Trident Juncture deltar 1900 svenske og 500 finske soldater, og øvelsen foregår i både norsk, svensk og finsk luftrom. Sverige og Finland deltar også i britiskledede Joint Expeditionary Force, et militært samarbeid i Nord-Europa som skjer utenfor NATO-rammeverket. Läs artikel