Saab och Lockheed Martin får order från amerikanska armén, svenskverkstad.se

Ordervärde cirka MSEK 160.

Lockheed Martin har tillsammans med Saab tagit emot en ändringsorder för det VTESS-kontrakt (Vehicle Tactical Engagement Simulation System – taktiskt stridssimuleringssystem för fordon) som företagen tilldelades i juli 2017. Ändringsordern omfattar att leverera moderniserad VTESS-kod till den amerikanska armén. […]

2017 tilldelade den amerikanska armén Lockheed Martin i samarbete med Saab ett kontrakt om att leverera ett taktiskt system för eldgivning och måluttag (VTESS – Vehicle Tactical Engagement Simulation System) till stridsfordon. Systemet gör att soldaterna kan genomföra mycket realistiska dubbelsidiga stridsövningar med befintliga plattformar och vapensystem. Läs pressmeddelande