Läsarbrev: ”Förstår ni inte vad ett kärnvapenkrig i Europa kan innebära?”, sydsvenskan.se

Jan Fredriksson
Huvudledaren (26/10) om Sveriges behov av Nato är skrämmande läsning – naivt och aningslöst om svensk säkerhetspolitik och helt obekymrat om risken för att Sverige kan komma att dras in i ett framtida krig mellan USA och Ryssland. Inför första världskriget var man också totalt obekymrad om riskerna med att gå ut i krig. Det slutade med total katastrof.
Dras Sverige in i ett krig med Ryssland betyder ju det den totala utplåningen av Sverige. Hur går det att bortse från att ett krig på svenskt territorium inte är att likna vid ett dataspel? […]
 Nej, svensk säkerhetspolitik måste gå ut på att Sverige ska hållas utanför krig. Vi ska inte vara en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland. Vi ska hålla fast vid alliansfriheten som tjänat Sverige väl i 200 år. Vi måste säga nej till Nato och alla dess krigsövningar. Det innebär också att vi måste ha ett eget svenskt försvar. De politiker som raserade det svenska försvaret och omvandlade det till en legoarmé i USA:s tjänst borde ställas till svars för detta.
Kommentar av Heidi Avellan:
Ja, det vore önskvärt att varken Sverige – eller något annat land, särskilt något i vårt närområde – drabbades av ett krig. Det vore önskvärt att kärnvapen inte kom till användning. Men det är inte Sverige som fattar avgörandena i dessa frågor.
Ett starkt svenskt försvar behövs. Det finns inte idag. Det som finns är ett samarbete med Finland, med USA och med Nato. Om alternativen är att blunda för hoten och hålla tummarna eller att samarbeta med länder med snarlika värderingar så föredrar vi det senare. Läs  läsebrevet