Svenskt-finskt samarbete i Norge, forsvarsmakten.se

Sedan sommaren 2015 finns det ett beslut från regeringarna i Sverige och Finland om ett utökat försvarssamarbete, FISE. En viktig del i samarbetet är att öva tillsammans i multinationella övningar. Därför ingår en gemensam svensk-finsk armébataljon i den svenska brigaden under övningen Trident Juncture i Norge.
– Finland är det land vi har mest försvarssamarbete med och den här övningen är en viktig del i den fortsatta utvecklingen mellan våra länder, förklarar generalmajor Anders Callert när han besökte bataljonen under samträningen i Älvdalen. […]

De svenska soldaterna är heltidsanställda och de flesta har erfarenhet från större övningar eller internationella insatser. Det finska kompaniet däremot består av värnpliktiga som är frivilliga och särskilt uttagna för att ingå i den finska enheten ”Rapid Reaction Force”, Finlands internationella beredskapstrupp. Rekryterna muckar i december och de flesta kommer att åka på internationell insats till Libanon under början på nästa år. Läs pressmeddelande