Vad vi (kanske) ha borde lärt av historien. Om 1925 års nedrustningsbeslut, Mats Bergquist

I februari 1920 föreslog den liberal-socialdemokratiska koalitionsregeringen Edén att Sverige skulle ansluta sig till Nationernas Förbund (NF). Detta förslag utlöste en ganska uttömmande och principiellt intressant debatt i riksdagen, men har inte behandlats särskilt mycket i litteraturen, trots att den berör fundamentala strategiska frågor som återkommer i svensk diskussion. (Se dock Tingsten, Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen, 1949; Lönnroth, Den svenska utrikespolitikens historia. V.1919–1939, 1959; Bergquist, ”Sverige och Nationernas Förbund”. Statsvetenskaplig Tidskrift 1970:2.)

Läs mer

Europeisk kjempe på leirføtter, aldrimer.no

Hvor klokt er det egentlig at Norge velger å kjøpe ubåter og trolig også stridsvogner av tysk forsvarsindustri? Tyskland greier i dag ikke å drifte eget forsvarsmateriell. Det skyldes ikke bare politiske feilvurderinger, men også manglende leveranser og gjennomføringsevne hos en svekket, tysk forsvarsindustri.

Samtlige tyske ubåter ligger til kai. Bare et fåtall av Tysklands Leopard 2-stridsvogner er operative. Og tyske Eurofighters, Tornado kampfly og CH-53 transporthelikoptre er operative i gjennomsnitt bare fire måneder hvert år. Resten av tiden går med til vedlikehold og oppdatering av våpensystemer. Og mange av Tysklands fregatter er ikke i seilbar stand. Det er bare noen eksempler på hvordan det står til med Tysklands forsvarsevne om dagen.

Tyskland har meddelt NATO at landet ikke lenger er i stand til å ivareta sine forpliktelser innad i forsvarsalliansen, avslørte tyske medier i forrige uke. I 2019 skal Bundeswehr, det tyske forsvaret, etter planen ta over lederskapet av NATOs multinasjonale hurtigreaksjonsstyrke Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). VJTF har en tilstedeværelse med flere tusen soldater i Baltikum, som i praksis skal fungere som en slags «snubletråd» for Russland dersom Kreml blir fristet til å invadere en eller flere av de tidligere Sovjetstatene ved Østersjøen. Men slik det ser ut nå, har Tyskland ikke nok stridsvogner tilgjengelig til å kunne løse oppdraget. Bundeswehrs 9. stridsvognbrigade i Münster har bare ni operative Leopard 2, mens Tyskland har lovet å stille med 44. Samme brigade har også bare tre operative Marder pansrede infanterivogner, som Tyskland lovet å stille med 14 av. Läs artikel

Veckans citat

Slik det stiller seg nå, virker det som om Erna Solberg og hennes regjering ønsker å gjøre det norske forsvaret til en brikke i en globalisert forsvarsstruktur, og det uten demokratisk debatt. Men det norske folk ønsker et nasjonalt forsvar. Da trenger vi norske soldater på norsk jord, og et nødvendig forsvar av egen kyst. Det innebærer et heimevern på minimum 55 000 soldater, en brigade i Nord og en brigade i Sør, et operativt Sjøheimevern, seilende kystkorvetter og en gjenopprettet HV-016 kapasitet, for å nevne noe.

Erik Selle, Partileder Partiet De Kristne, 15 februari, resett.nu

Utrikesminister Margot Wallström med anledning av omröstning i FN:s säkerhetsråd om resolution gällande Syrien, regeringen.se

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd idag antog en resolution, som lades fram av Sverige och Kuwait, för ett eldupphör i Syrien. Den kommer vara till gagn för civilbefolkningen i Syrien. Nu måste civila få andrum från krigets fasor. Nu måste sjukhus och skolor fredas från bomber.

Syftet med eldupphöret, som ska pågå i minst 30 dagar, är att möjliggöra att humanitär hjälp kan nå civilbefolkningen i landet och att medicinska evakueringar kan genomföras. Ett tillfälligt eldupphör ökar förutsättningarna för den humanitära och medicinska hjälpen att nå fram.

Resolutionen kräver också att alla parter ska respektera folkrätten, inklusive den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Jag välkomnar också att säkerhetsrådet lyckades nå enighet idag – det är en vinst för rådets legitimitet och trovärdighet. Sverige kommer fortsätta verka för att rådet tar sitt ansvar. Läs uttalandet

Hon är Livgardets första kvinnliga chef – på 497 år, svd.se

[…] Laura Swaan Wredes egen militära karriär inleddes i mitten av 1980-talet, med officershögskola 1985-1987. Vid samma tid började försvaret öppnas för kvinnor.

– Vi var inte så många inledningsvis. Jag ryckte in på LV 7 (Luftvärnsregementet) i Luleå. Jag började som luftvärnare, specialiteten var att skjuta ner flygplan med olika system: 40 millimeters automatkanon, robot 70 och robot 77.

Vad var det som lockade?

– Jag har alltid gillat friluftslivet och jag har alltid tyckt om att leda. Det är ingen slump att jag blev militär. Jag ville bli officer, eller soldat redan när jag var tolv år […]

Plikttjänstgöringen är till viss del på väg tillbaka med mönstring och värnplikt. Men bara 4 000 av totalt 90 000 i en årskull rycker in. Laura Swaan Wrede ser stora utvecklingsmöjligheter.

– Om alla gör värnplikt skulle det bli en samhällsutbildning som är nyttig för alla. Personligen tycker jag att det skulle vara en bra väg att integrera utlandsfödda som kommer till Sverige. Nu när bara vissa ska göra plikttjänst blir det tyvärr inte den naturliga folkförankring som man skulle önska sig. Läs artikel

Lavrov öppnar för ryskt ja till resolution, svt.se

FN:s säkerhetsråd skulle på fredagskvällen rösta om en resolution om vapenvila i Syrien, men omröstningen har skjutits upp. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att Ryssland är redo att ställa sig bakom resolutionen, rapporterar nyhetsbyrån Interfax. USA rasade mot Ryssland efter att förhandlingarna om en 30 dagar lång vapenvila gick i stöpet på torsdagen och Margot Wallström är inte överdrivet optimistisk om möjligheterna att nå framgång.

– Vi kan inte utesluta att de ännu en gång lägger in sitt veto, sade Wallström efter ett möte med riksdagens EU-nämnd.

Men Lavrov säger nu att den ryska delegationen är beredd att rösta ja […]

Sverige och Kuwait som har tagit fram resolutionen ville se en omröstning under torsdagen, men eftersom Ryssland inte var nöjda med förslaget har den senarelagts ett dygn. Det pågår intensiva förhandlingar in i det sista, säger Pezhman Fivrin, pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström. Läs artikel

Swedish statement at the UN Security Council Open Debate on the Purpose and Principles of the Charter of the UN, government.se

National statement delivered by Ambassador Olof Skoog on behalf of Sweden at the United Nations Security Council Open Debate on the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, 21 February 2018, New York […]

By article 24 of the Charter, this Council – elected and non-elected members alike – acts on behalf of all members of the United Nations and must do so in in accordance with the Charter, its purposes and principles. The permanent members have a special responsibility. That is why the use of the veto to protect narrow national interests in situations of mass atrocities is totally unacceptable. I call on all members to adhere to the ACT-group Code of Conduct and the Franco-Mexican initiative on restraint of the veto especially in the event of mass atrocities. In addition, the global world order must be based on a fair and just system, where States have equitable representation. We repeat the need for reform of this Council in order for it to reflect the realities of today’s world […]

It is more important than ever for member states to act on principles and to base their decisions and actions on international law. I would therefore like to conclude by again stressing that the Security Council is central to upholding the rules-based international order as reflected in the Charter. This means that member states are expected to act in accordance with the Charter, and for the Council to ensure that States, as well as individuals, are held accountable for the most serious of violations of the Charter.

This wonderful and visionary text [the Charter] is still valid. We must make better use of its provisions and the instruments that are there. Läs talet

En mycket stark viljeyttring, Anders Björnsson

Mot att staten Sverige skulle bekräfta och underteckna den resolution om förbud mot innehav av kärnvapen, som Förenta nationernas generalförsamling förra året – med Sveriges och en överväldigande majoritet medlemsstaters stöd – antog, har anförts att den skulle rubba balansen mellan stormakterna och dessutom lägga hinder i vägen för Sveriges pågående militära ”samarbeten”.

Detta torde vara en alldeles oriktig läsning av resolutionstexten. Den vänder sig ju inte åt något speciellt håll utan mot allt kärnvapeninnehav, stormakters såväl som mindre och medelstora staters – sådan måste tolkningen vara. Resolutionen är en mycket stark viljeyttring, och även om den inte kommer att vara bindande, så länge inte kärnvapenmakterna samtliga ansluter sig till den, är den dock bjudande.

Läs mer

Försvaret tappar flyg- och fartygstid – kräver Natonivå, svd.se

Försvarsmakten vill pressa upp anslagen till Natonivå – två procent av BNP – under perioden fram till 2035. Samtidigt minskade antalet utnyttjade flyg- och fartygstimmar för tunga system som Gripen-plan, korvetter och ubåtar under 2017.

På torsdagen presenterade Försvarsmakten två tunga rapporter med betydelse för den försvarspolitiska debatten. Perspektivstudien pekar framåt – med en kraftigt utbyggd militär kapacitet på längre sikt […]

Årsredovisningen för 2017 visar hur den militära verksamheten bedrevs under förra året. En punkt där är utnyttjandenivån på olika vapensystem, alltså hur många flyg- eller gångtimmar ett plan eller ett fartyg har. Under 2017 pekade tendensen nedåt för flera tunga system, trots att inriktningen är att öka den operativa militära förmågan.

• Jas Gripen flög 10 622 timmar, jämfört med 10 974 timmar 2016. Året innan var motsvarande siffra ännu högre: 11 287 timmar.Läs artikel

Speech by Minister for Defence Peter Hultqvist at Saab Global Eye roll-out, agenparl.eu

I want to begin by congratulating Saab for reaching a new level of multi-mission airborne surveillance capability […]

As for Swedish defence industry, I fundamentally believe that a strong, resilient and internationally competitive Swedish defence industry is essential and closely connected to our national security.
The defence industry in Sweden has a history dating back to the 16th century. The Swedish position of neutrality in war during the World War and Cold War required a strong Armed Force, which in turn required a strong national defence industry.

Today, neutrality is not part of our defence policy. We are military non-aligned, but this does not mean that we stand alone. Our defence industry has moved from predominantly government-owned companies to more of private companies, many of which are present on the international market. Our history has made it possible for Sweden to develop a strong defence industry with a spectrum of high quality systems, like fighter aircrafts, submarines, frigates, military vehicles, radars and sensors, weapon systems and ammunition. For being a small nation, I am proud to be the Minister for Defence with these domestic capabilities.

The Swedish government has also announced the fighter aircraft, submarine technology, radars and sensors as areas of Swedish national security interests. Saab is the largest defence industry in Sweden and has been very successful internationally for decades. Läs talet

Remissyttrande – Utlandsspioneriutredningen (SOU 2017:70), justitiekanslern.se

[…] Justitiekanslern var i sitt remissvar över betänkandet SOU 2012:95 kritisk till beredningen av det förslag som då lämnades om det föreslagna nya brottet utlands­spioneri (se Justitiekanslerns remissyttrande den 20 maj 2013, dnr 1504-13-80). Den nya utredningen har hanterat flera av beredningsbrist­erna, men vissa problem kvarstår och nya, delvis allvarliga problem har tillkommit med de nya förslag som utredningen nu presenterar.

I det nu remitterade betänkandet beskrivs tydligare än i det förra vad som motiverar ett förstärkt skydd för vissa känsliga uppgifter som hanteras inom ramen för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet där Sverige deltar. Utredningen presenterar en grundlig genomgång av det behov som finns att skydda uppgifter inom olika myndigheters verksamhetsområden och vilken typ av skador som skulle kunna uppstå om uppgifter röjs.

Justitiekanslern ifrågasätter mot den bakgrunden inte att det kan vara nödvändigt med en utökad kriminalisering för att uppnå ett tillräck­ligt skydd, men är tveksam till utformningen av författningsförslagen i vissa delar. Justitiekanslern lämnar i det följande synpunkter på de olika förslagen till nya brottsbestämmelser samt på vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor som aktualiseras genom förslagen i betänkandet. Läs  remssvaret

Försvarsmakten vill ha ett fördubblat försvar, di.se

Försvarsmakten vill se ett fördubblat försvar till 2035 och växa från 50.000 till 120.000 personer. På önskelistan står också dubbelt så många nya stridsflygplan.

I Försvarsmakten framtidstudie, den så kallade perspektivstudien, förespråkar man ett fördubblat försvar till 2035. Det innebär att personalstyrkan ökar från dagens 50.000, inklusive civilanställda och hemvärn, till 120.000. Av dem ska 45.000 vara värnpliktiga och 13 000 fastanställda militärer.

På önskelistan står bland annat också fyra armébrigader jämfört med dagens två, fyra jägarbataljoner och en förstärkt stridsgrupp på Gotland. Där står även 24 ytstridsfartyg jämfört med dagens sju och sex ubåtar jämfört med dagens fyra. Ytterligare exempel är fyra luftvärnsbataljoner jämfört med dagens två och 120 stridsflygplan av senaste modellen Gripen E. Riksdagen har hittills beslutat om att 60 sådana plan ska införskaffas. Försvarsberedningen, där alla partier ingår, anser att Sverige ska kunna klara av en konflikt under tre månader utan hjälp utifrån. I ett sådant scenario ingår högintensiva strider på svenskt territorium mot en högkvalificerad motståndare […]

Det framtida försvaret ska också kunna möta ett väpnat angrepp mot landet oavsett var det sker. Läs artikel

Försvarsmaktens perspektivstudie finns att läsa här.