Utrikesminister Margot Wallström med anledning av omröstning i FN:s säkerhetsråd om resolution gällande Syrien, regeringen.se

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd idag antog en resolution, som lades fram av Sverige och Kuwait, för ett eldupphör i Syrien. Den kommer vara till gagn för civilbefolkningen i Syrien. Nu måste civila få andrum från krigets fasor. Nu måste sjukhus och skolor fredas från bomber.

Syftet med eldupphöret, som ska pågå i minst 30 dagar, är att möjliggöra att humanitär hjälp kan nå civilbefolkningen i landet och att medicinska evakueringar kan genomföras. Ett tillfälligt eldupphör ökar förutsättningarna för den humanitära och medicinska hjälpen att nå fram.

Resolutionen kräver också att alla parter ska respektera folkrätten, inklusive den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Jag välkomnar också att säkerhetsrådet lyckades nå enighet idag – det är en vinst för rådets legitimitet och trovärdighet. Sverige kommer fortsätta verka för att rådet tar sitt ansvar. Läs uttalandet