Försvaret tappar flyg- och fartygstid – kräver Natonivå, svd.se

Försvarsmakten vill pressa upp anslagen till Natonivå – två procent av BNP – under perioden fram till 2035. Samtidigt minskade antalet utnyttjade flyg- och fartygstimmar för tunga system som Gripen-plan, korvetter och ubåtar under 2017.

På torsdagen presenterade Försvarsmakten två tunga rapporter med betydelse för den försvarspolitiska debatten. Perspektivstudien pekar framåt – med en kraftigt utbyggd militär kapacitet på längre sikt […]

Årsredovisningen för 2017 visar hur den militära verksamheten bedrevs under förra året. En punkt där är utnyttjandenivån på olika vapensystem, alltså hur många flyg- eller gångtimmar ett plan eller ett fartyg har. Under 2017 pekade tendensen nedåt för flera tunga system, trots att inriktningen är att öka den operativa militära förmågan.

• Jas Gripen flög 10 622 timmar, jämfört med 10 974 timmar 2016. Året innan var motsvarande siffra ännu högre: 11 287 timmar.Läs artikel