Försvarsmakten vill ha ett fördubblat försvar, di.se

Försvarsmakten vill se ett fördubblat försvar till 2035 och växa från 50.000 till 120.000 personer. På önskelistan står också dubbelt så många nya stridsflygplan.

I Försvarsmakten framtidstudie, den så kallade perspektivstudien, förespråkar man ett fördubblat försvar till 2035. Det innebär att personalstyrkan ökar från dagens 50.000, inklusive civilanställda och hemvärn, till 120.000. Av dem ska 45.000 vara värnpliktiga och 13 000 fastanställda militärer.

På önskelistan står bland annat också fyra armébrigader jämfört med dagens två, fyra jägarbataljoner och en förstärkt stridsgrupp på Gotland. Där står även 24 ytstridsfartyg jämfört med dagens sju och sex ubåtar jämfört med dagens fyra. Ytterligare exempel är fyra luftvärnsbataljoner jämfört med dagens två och 120 stridsflygplan av senaste modellen Gripen E. Riksdagen har hittills beslutat om att 60 sådana plan ska införskaffas. Försvarsberedningen, där alla partier ingår, anser att Sverige ska kunna klara av en konflikt under tre månader utan hjälp utifrån. I ett sådant scenario ingår högintensiva strider på svenskt territorium mot en högkvalificerad motståndare […]

Det framtida försvaret ska också kunna möta ett väpnat angrepp mot landet oavsett var det sker. Läs artikel

Försvarsmaktens perspektivstudie finns att läsa här.