Erfarenheten är den bästa läraren – Usus magister est optimus, maavoimat.fi

…Övningen Uusimaa 17 är ett gott exempel på en relativt stor krigsövning, där teori förenas med praktik och trupperna blir mästare genom att öva. Försvarsmaktens nuvarande utbildningsrytm har gjorts sådan att den möjliggör ordnandet av stora krigsövningar på ett kostnadseffektivt sätt i början av sommaren och vintern. Bra så, eftersom förhållandena under de båda tidpunkterna avviker helt från varandra. Vid den första tidpunkten råder oändligt ljus och vid den andra djup polarnatt. Prestationsförmågorna kan övas på ett lysande sätt i extrema förhållanden…

Övningar som Uusimaa 17 skapar en god och stabil grund att tillsammans lära sig att använda alla försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. De tre försvarsgrenarna, armén, marinen och flygvapnet, använder sig av prestationsförmågor med stöd av försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. Man gör upprepningar, eftersom det också görs många fel, som man tar lärdom av. På så sätt skapas vinnare, med vilkas hjälp fosterlandet kan försvaras även under dess andra självständiga århundrade.

Just på tröskeln till självständighetens hundraårsjubileum finns det ingen större fest för en soldat än att få öva försvaret av fosterlandet. Detta ger oss alla en tryggad och säker framtid i ett självständigt Finland.

Generalmajor Petri Hulkko,  Kommendör för armén      Läs artikel