Oksanen: Trotsigt och idiotiskt beslut om centralisering av flygledning, op.se

Luftfartsverket och Swedavia kom i torsdags kom överens om att stänga flygledningen i tur och ordning Kiruna, Umeå, Åre-Östersund, och Malmö. Jobben flyttar till en central flygledning på Arlanda. Ett trotsigt och idiotiskt beslut. Och farligt. Och det ifrågasätts ekonomiskt….

Idiotiskt för att ur totalförsvarsperspektiv är beslutet både oklokt och troligen omöjligt att fatta om bara några år när totalförsvarsplaneringen fått upp farten. Från början skulle även Visby vara med. Men Försvarsmakten sade nej med emfas. Samtidigt är alla försvarsbedömare överens; det finns fler strategiska områden i Sverige än Gotland. Tre av dessa berörs i förslaget; Öresund, norra Sverige och Mellannorrland.

Lägg till att en centraliserad flygledning är lättare att slå ut i ett gråzonsscenario. Det kan ske genom cyberangrepp, fysisk infiltration med sabotage eller terrorattack. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Morgan Johansson (S) som har krisberedskapen på sitt bord har all anledning att vara bekymrade…

Politiker i Jämtland behöver nu göra gemensam sak med Skåne, Norrbotten och Västerbotten för att uppvakta regeringen. Men det allra bästa vore om Shekarabi, Hultqvist och Johansson tog ett allvarligt samtal med infrastrukturminister Thomas Eneroth för att sätta stopp på en gång.

Trotsiga, idiotiska, farliga och kanske inte ens ekonomiska beslut är inget som gagnar Sverige. Läs ledaren