F-35 er elefanten i landmaktsrommet, aldrimer.no

SVs partileder Audun Lysbakken mener debatten om Hæren og Heimevernet i stor grad føres på et sviktende grunnlag. – Vi krangler om noen gamle helikoptre til Hæren, men elefanten i rommet er de enorme summene vi skal bruke på F-35, sier han…

SV har i lang tid ment at kampflykjøpet binder opp for mye av forsvarsbudsjettet. Partiet kan finne en viss støtte for det i budsjettallene: En stor del av økningen i forsvarsbudsjettene de siste årene skyldes nettopp F-35. Hæren har derimot hatt en meget svak budsjettutvikling. Det henger blant annet sammen med at flere store, planlagte investeringer (oppgradering av stridsvogner, for eksempel) er blitt kansellert…

V ender i sitt alternative budsjett opp med insparinger på over 730 millioner. De ønsker til gjengjeld å styrke Hæren og HV med 550 millioner, og Sjøforsvaret med 235 millioner kroner.

– 268 milliarder er levetidskostnaden for kampflyene. Tenker du at balansen blir feil, og at man heller kan bruke noe av dette til andre formål?

– Ja. Det er F-35 som gjør at det er alt for lite penger til å modernisere Hæren og Heimevernet. Derfor viser de alternative budsjettene at vi er et parti som ønsker å bruke betydelig mer penger på landmakten enn det regjeringen gjør. Og det er nettopp fordi vi er villige til å kutte på to områder. Det ene er flykjøpet, og det andre er på omfanget av norsk krigsdeltakelse i utlandet. Den diskusjonen har vi ikke her, men den er faktisk helt fundamental – debatten om antall fly – for hvor mye penger vi har til å modernisere landmakten, sier Lysbakken til Aldrimer.no…

Fremfor alt ønsker SV et sterkere territorialforsvar. Partiet, som historisk ikke har vært ansett som noen klassisk forsvarsvenn, er i dag i større grad en forkjemper for et sterkt, hjemlig forsvar av Norge.

«SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar med balanse mellom forsvarsgrenene, heller enn et forsvar innrettet mot å bidra mest mulig i NATOs kriger og internasjonale operasjoner. Vi vil ha en styrket landmakt, gjøre viktige investeringer i Hæren som regjeringen har utsatt, og investere i nødvendig utstyr for heimevernet. I tillegg vil vi øke driftsmidlene til hær og heimevern…

–I hvert fall i den forstand at i er opptatt av at Norge skal ha et sterkt nasjonalt forsvar. Vi vil ha et forsvar som handler mer om forsvaret av Norge, og mindre om å levere nisjekapasiteter til USA sine kriger i utlandet. Det betyr at vi prioriterer opp Sjøforsvaret og landmakten. I tillegg mener vi Norge kan klare seg med noen færre F-35. Det er en omprioritering som handler om behovet for at vi skal ha balanse mellom forsvarsgrenene. Det er nødvendig hvis vi skal ha et forsvar som er i stand til å hevde suverenitet mer uavhengig av andre. Det kan vi ikke hvis vi ikke har en tilstrekkelig moderne og sterk landmakt, sier Lysbakken.

– Er det litt pussig å stå her som SVer, med den forsvarstradisjonen partiet har, og få et stadig sterkere gehør for den politikken dere foreslår – også i forsvarskretser?

– Det er en veldig spennende utvikling som jeg merker veldig godt. Jeg snakker mye med offiserer og andre i Forsvaret, og merker at vi tenker ganske likt. Mange i Forsvaret ønsker et forsvar som er mer nasjonalt innrettet, og vi er faktisk det partiet som står aller klarest for det. Vi er veldig tydelige i våre budsjetter på at vi er villige til å satse på Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret. Og vi satser mer enn de andre partiene på det. Läs artikel