Rysskräck – vad finns bakom? Per Blomquist, sla.se

Björnen sover … ja! Den skicklige journalisten Mattis Göransson har skrivit boken Björnen kommer! Han har med mod utmanat stor del av Sveriges elit som skrämmer medborgarna till rädsla för Ryssland. Boken såldes redan de första dagarna i tusen exemplar och har fått mycket goda recensioner. Årets julklappsbok, menar Aftonbladet. Eller kommer den högdragna tystnaden att åter segra?..

Båda supermakterna är positionerade i Östersjöområdet med innehav av flyg, kärnvapen, missilrobotar med mera och försöker där, som i hela världen, att skapa tilltro till den förfärliga avskräckning som vi måste leva med.

Ett indirekt, defensivt värnpliktsförsvar för vår inre och yttre säkerhet kan ge Sverige fred, frihet för en lång framtid och möjlighet att verka för detta i vår omgivning. Läs artikel