Finländarnas åsikter om utrikes-och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten, julkaisut.valtioneuvosto.fi

…Tre fjärdedelar anser att Finlands utrikespolitik är väl skött. När man frågar varför utrikespolitiken är väl skött, nämns oftast att relationerna till alla länder har skötts väl, särskilt nämns grannländerna och av dem Ryssland. Också Finlands moderata sätt att agera och komma överens med alla uppskattades. Mest beröm får republikens presidents agerande…

Sju av tio, 72 procent, är av den åsikten att finländarna måste försvara sig med vapen i alla situationer, också om resultatet förefaller osäkert.
När man frågar varför Finland bör försvaras med vapen, är den viktigaste faktorn som nämns Finlands självständighet…

Åtta av tio, 81 procent, understöder ett värnpliktssystem av nuvarande slag i Finland. Slopande av den allmänna värnplikten och övergång till en yrkesarmé understöds av nio procent. Två tredjedelar understöder ett värnpliktssystem av nuvarande slag som Finlands försvarslösning. Värnplikt för både män och kvinnor understöds av under en femtedel, 16 procent.

Sex av tio stöder att Finland förblir militärt alliansfritt. I PFI:s opinionsundersökningar har detta frågats sedan år 1996 och understödet för militär alliansfrihet har varierat mellan 79 procent (år 2001) och 54 procent (år 2015).

På frågan ”Borde Finland sträva efter att bli medlem i Nato?” svarar något över en femtedel, 22 procent, jakande. För ett år sedan understöddes ett medlemskap av var fjärde, 25 procent. I PFI:s enkäter har understödet för ett Nato-medlemskap varierat mellan 30 procent (år 2014) och 18 procent (år 2012). Läs rapporten